Afstuderen

Informatie B3 - semester 2

Informatie 2e semester B-3 – Studiejaar 2014-2015

Dinsdag 11 november 2014 vindt er in de middagpauze een bijeenkomst plaats waar de bachelor-afstudeercoördinator informatie zal geven over de verschillende onderwijskundige domeinen waarop men kan afstuderen bij OWK. De bijeenkomst is dus bedoeld voor alle studenten die de Bachelor afstudeeropdracht OWK nog moeten doen; de reguliere B3 studenten en ook ouderejaars die nog niet bezig zijn met de afstudeeropdracht. In verband met de afbouw van de bacheloropleiding OWK, wordt deze informatiebijeenkomst in november 2014 voor de laatste keer in deze setting georganiseerd.

Dit document is een aanvulling op deze presentatie en heeft betrekking op het volledige tweede semester. Neem deze informatie goed door en kom bij eventuele vragen of problemen tijdig bij de studieadviseur of onderwijscoördinator.

Curriculum 2014-2015

Het B3-curriculum voor studiejaar 2014-2015 is opgebouwd uit twee semesters. Het eerste semester richt zich volledig op de vrije keuze ruimte / minor. Er zijn geen OWK-vakken parallel verroosterd, om zo studenten de mogelijkheid te bieden een minor buiten de Universiteit Twente te volgen.

In het tweede semester van de B3 worden twee vakken gevolgd en wordt er aan de afstudeeropdracht gewerkt. Er is een projectvak (Atelier 5) en een filosofie vak (Filosofie van de Communicatie).

Afgelopen jaren is gebleken dat het volgen van Atelier 5 en het Filosofie-vak naast de Bacheloropdracht een behoorlijke studiebelasting is. Dit is dus zeker iets om rekening mee te houden bij het plannen van nevenactiviteiten of bijbaantjes. De studieomvang (indien je in de zomervakantie vakantie wilt houden) is dit semester absoluut minstens 40 uur per week!

Basisvak

M&T vak

Theorievak

Acad. vaardigheden

Ateliervak

Minor/vrije keuze


Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Vrije keuze ruimte / minor

30EC


Filosofie van de Communicatie

192460090

4EC

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Atelier 5: Ontwerpopdracht

201000167

8EC

Atelier 5: Ontwerpopdracht

201000167

8EC

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Vrije keuze ruimte / minor

30EC

Bacheloropdracht

201000166

18EC

Bacheloropdracht

201000166

18EC

15EC

15EC

15EC

15EC

Atelier 5

Atelier 5 is het afsluitende projectvak van de bacheloropleiding Onderwijskunde. Tijdens dit vak voer je een project voor een externe opdrachtgever zelfstandig uit. De evaluaties van afgelopen jaren laten zien dat studenten dit als een leuk en leerzaam vak ervaren, waarin ze echt als een professional worden beschouwd. Tevens laten de evaluaties keer op keer zien dat studenten veel tijd aan dit vak besteden en dat het veel organisatietalent van hen vraagt.

Daarom adviseren we je het volgende:

 • Kies een opdracht die je aanspreekt. Je bent er een aantal maanden intensief mee bezig.•De opdrachten staan bij aanvang van het vak klaar. Ga hier direct mee aan de slag en wacht niet eerst drie weken af.
 • Trek, bij eventuele problemen met opdrachtgevers, direct aan de bel bij de coördinatoren van Atelier 5.
 • Stel de projectgroep selectief samen. Kies daarbij bijvoorbeeld voor medestudenten die op dezelfde dagen beschikbaar zijn.
 • Maak met je interne (UT) begeleider aan het begin van het traject afspraken m.b.t. hoe je hem/haar op de hoogte houdt over de voortgang (bijvoorbeeld een afspraak om de week, via de mail, etc.). Houd je interne begeleider tijdens het traject vervolgens regelmatig op de hoogte van je voortgang, zoals afgesproken, en vraag regelmatig feedback.
 • Maak in het begin een planning, stem deze af met de opdrachtgever, en houd je hier aan! Probeer bijvoorbeeld al zo vroeg mogelijk evaluatierondes in te plannen en regel met de opdrachtgever dat op die tijdstippen je respondenten ook beschikbaar zijn. N.B. scholen zijn vlak voor de zomervakantie erg druk en staan dan doorgaans nog weinig open voor externe activiteiten. Houd ook rekening met vakantiedagen (meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren, etc.)
 • Zorg voor een duidelijke taakverdeling binnen de groep. Dus, wie waarborgt het proces, wie zorgt er voor de communicatie etc. Spreek elkaar hierop aan wanneer dit niet naar wens verloopt. Je bent uiteindelijk als groep verantwoordelijk voor het totale eindresultaat.
 • Bij eventuele problemen binnen de projectgroep neem je tijdig contact op met je interne begeleider.

Het afstudeertraject

De afstudeeropdracht heeft een omvang van 18 EC en is opgebouwd uit drie onderdelen: het onderzoeksvoorstel, het literatuuronderzoek en het onderzoeksartikel. Normaliter is dit ook de volgorde waarin je de opdracht uitvoert. In sommige gevallen kan het echter handig zijn om het onderzoeksvoorstel en literatuuronderzoek om te draaien of parallel uit te voeren. Dit doe je in overleg met je begeleider.

Belangrijk vóór aanvang van het afstuderen is dat je de Bachelor Afstudeerhandleiding doorneemt (te vinden op de OWK site (http://www.utwente.nl/est/bachelor/ ).

Hier staan hoogstwaarschijnlijk de antwoorden op je eerste vragen beschreven. Daarnaast adviseren we je het volgende:

 • Zorg dat je in januari (uiterlijk voor de start van het tweede semester) weet welke opdracht je wilt gaan doen en wie je begeleiders zijn. Zo kun je in februari direct van start. Zorg vervolgens ook daarna dat je de voortgang er goed in houdt.
 • Houd bij je keuze rekening met het onderwerp dat jou aanspreekt, maar ook met de werkwijze van de vakgroep. Pas jij hier tussen?
 • Een onderdeel van de opdracht is dataverzameling. Houd er in je planning rekening mee bij wie je data gaat verzamelen. Scholen willen vaak vanaf mei geen nieuwe projecten oppakken. Zorg dus dat of je begeleider een draagvlak heeft voor jouw onderzoek, of dat de respondenten voor jouw onderzoek niet aan schoolvakanties gebonden zijn (de zomer is doorgaans voor geen enkele respondent een goede periode voor dataverzameling).
 • In het voorjaar zijn er regelmatig vrije dagen i.v.m. Pasen, Hemelvaart, e.d. Zowel begeleiders als organisaties waar je misschien je data verzamelt, zijn dan meestal niet beschikbaar. Houd hiermee rekening in je planning.
 • Maak duidelijke afspraken met je begeleider. Jij bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook een begeleider gaat op vakantie en heeft andere werkafspraken, dus houd daar rekening mee met het inleveren van stukken. Het is zonde als je drie weken niet verder kunt omdat je begeleider er niet is. Zeker wanneer blijkt dat het je niet gaat lukken je afstudeeropdracht voor de zomer af te ronden, is het belangrijk om goede afspraken te maken, zodat je weet waar jij in de zomerperiode nog aan kunt werken.
 • Bekijk de (Afstudeer)Proceedings op de BlackBoardpagina à Organizations à ‘Bacheloropleiding OWK Afstuderen’ Hier vind je een document met voorbeeldartikelen van de afgelopen jaren.
  Bedenk: een wetenschappelijk artikel heeft een standaardopbouw:
  • Samenvatting,
  • inleiding/aanleiding,
  • theoretisch kader,
  • methode (onderzoeksontwerp, respondenten, instrumenten, procedure, data-analyse),
  • resultaten,
  • conclusie,
  • discussie,
  • referenties.
 • Echter, iedere vakgroep heeft zijn/haar eigen voorkeuren. Het bekijken van de artikelen van jouw vakgroep, kan je tijd besparen
 • Zoek eventuele literatuuronderzoeken en onderzoeksvoorstellen van voorgaande jaren op het gebied van jouw thema. Dit helpt je om een idee te krijgen over wat er van je verwacht wordt.
 • Indien je onderzoek gaat uitvoeren waarbij (direct of indirect) proefpersonen betrokken zijn, moet je je onderzoeksvoorstel (vóór de uitvoering ervan!) ter goedkeuring voorleggen aan de Commissie Ethiek van de faculteit GW! Zie: http://www.utwente.nl/gw/onderzoek/regeling_ethiek/
 • Houd rekening met de data van de Examencommissievergaderingen (zie voor actuele vergaderdata de website van de opleiding). Om te kunnen afstuderen moet je diverse bijlagen inleveren bij Bureau Onderwijs Zaken (zie afstudeerhandleiding). Je dient je afstudeerverklaring minimaal 5 weken voor de Examencommissievergadering te hebben ingeleverd. Je moet op dat moment dus zgn. ‘groen licht’ van je begeleider hebben om je afstudeerdatum te kunnen vastleggen. In verband met centrale, nieuwe procedures bij BOZ kun je van deze 5 weken niet meer afwijken! In die laatste 5 weken kun je nog de laatste aanpassingen in je verslag aanbrengen en je presentatie voorbereiden.

Indien je niet in juni, maar pas in juli/augustus kunt afstuderen, kijk dan voor info over het aanleveren aan BOZ op de OWK-website / Data Examencommissievergaderingen voor speciale data in de zomerperiode (of overleg dit met Mirjam Friskus van BOZ-OWK/EST).

Masterkeuze

Na je Bacheloropleiding Onderwijskunde kun je kiezen voor de Masteropleiding EST. Meer informatie over deze masteropleiding kun je vinden via www.master.utwente.nl of http://www.utwente.nl/est/en/masterest/.

De masteropleiding EST kent twee aandachtsgebieden; een gericht op leren en ontwikkeling binnen arbeidsorganisatie: Human Resource Development (HRD) en een gericht op leren en ontwikkeling binnen scholen: Educational Design and Effectiveness (EDE).

De masteropleiding EST heeft 2 instroommomenten (september en februari). Mocht je dus toch vertraging oplopen in de laatste fase van je bacheloropleiding, en het lukt niet deze voor 1 september af te ronden, dan kun je per 1 februari starten met de master.

Op 19 november (en ook nog een keer in maart) vindt de voorlichting plaats over de masteropleiding EST voor alle geïnteresseerden. In deze bijeenkomst wordt meer informatie aangeboden over zowel de inhoud als de opbouw van het masterprogramma van EST. Uiteraard ben je van harte welkom! Aanmelden kan via: www.master.utwente.nl

TIP: ‘Komma’

In deze fase van je studie is het zinvol om alvast lid te worden van de alumnusvereniging van OWK/EST: ‘Komma’. Via deze vereniging kom je in contact met afgestudeerden van de opleiding waardoor je je netwerk kunt uitbreiden. Komma organiseert af en toe activiteiten die voor jullie ook interessant kunnen zijn. En via de site van Komma worden vaak vacatures voor onderwijskundigen geplaatst. Dit geeft je dus een goed beeld van wat er zoal te doen is op de arbeidsmarkt voor onderwijskundigen.

Zie: http://www.komma-ut.nl/

Tijdslijn B3-OWK (advies)

Contactgegevens

Studieadviseur

Yvonne Luyten-de Thouars
y.c.h.dethouars@utwente.nl
C 110
+31 53 489 1117
Dinsdag, donderdag, vrijdag

Onderwijscoördinator

Jan Nelissen
J.M.J.Nelissen@utwente.nl
C104
+31 53 489 3588
Maandag t/m donderdag