Master final projects at BiZZdesign

Contact: Luís Ferreira Pires

BiZZDesign has some ideas for Master projects and traineeships (see below in Dutch), but the students can talk to them if they have some other ideas:

 1. Procesmodellen tijdens executie / scripting: mogelijkheid geven om services te kunnen aanroepen (vanuit scriptingtaal) via bijv. SOAP/REST-calls, en resultaten te kunnen gebruiken tijdens verdere executie van script.
 2. Time-traveller, waarmee modellen in de tijd kunnen worden getoond en afgespeeld als een soort geanimeerd beeld van geplande wijzigingen. Met een schuifbalk kan dan de tijd vooruit/achteruit worden gezet.
 3. Startpagina in BiZZdesigner/Architect (a la Visual Studio), soort van launchpad/recente projecten, met ook voorbeelden en templatemodellen. Met eventueel ook de mogelijkheid gewoon een browser te starten vanuit onze tool, die dan in een tabje zichtbaar wordt.
 4. Een testraamwerk realiseren waarmee gebruikers in een Multi-useromgeving kunnen worden nagespeeld, ongeveer zoals echte gebruikers zouden werken. Locks die optreden moeten keurig worden afgevangen, en systeem moet nooit vastlopen. Logging van alle operaties, zodat ook performance duidelijk inzichtelijk blijft. Nachtje laten draaien, en kijken wat er is gebeurd….
 5. Grafisch tool om mindmaps mee te maken in Architect (domein, nieuwe graphics, leuke lijntjes, relaties met andere domeinen, query's, navigatiehulpmiddelen)
 6. Grafisch domein in Architect om houtskoolschetsen mee te maken, dus schetsmatig iets neer kunnen zetten, en dat later in goede modellen kunnen uitwerken.
 7. Autolayout-functie verbeteren (betere layout, onderbreekbaar), mogelijk op basis van OGDF (www.ogdf.net), of GraphViz.
 8. Symboolset in SVG maken voor het presenteren van BiZZdesigner-modellen, met meer aansprekende (minder abstracte) vormen
 9. Tool maken om SVG-symbolen te kunnen tekenen en exporteren (mogelijk op basis van Inkscape)
 10. Applicatie voor een mobiele telefoon maken, waarmee toegang tot BiZZdesign InSite kan worden gerealiseerd (wordt reeds uitgevoerd).
 11. Document Management: onze softwareproducten zijn voorzien van verschillende documenten, zoals gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen, etc. Deze verschijnen in verschillende talen, en in verschillende eindformaten (druk, PDF, HTML Help). En daarbij zijn er veel stukken tekst die in meerdere handleidingen voorkomen, soms met slechts minimale verschillen, zoals de specifieke productnaam. Hoe kan de productie van deze documenten zo worden opgezet dat aanpassingen in een bepaald stuk tekst zoveel mogelijk automatisch worden doorgevoerd op alle plaatsen waar deze tekst wijzigt? Hoe kunnen herbruikbare stukken tekst zodanig worden ingericht dat deze door middel van parametrisatie gemakkelijk in diverse documenten kunnen worden geplaatst? Hoe kunnen documenten in meerdere talen gemakkelijk worden onderhouden?

Nieuw project!

Bestuurskunde, bedrijfskunde, openbare orde en veiligheid

TOKO - BiZZdesign is een projectpartner binnen het Nationale onderzoeksproject TOKO. In dit onderzoeksproject staat Openbare Orde & Veiligheid centraal. Er wordt onder meer samengewerkt met het Nederlands Instituut voor fysieke veiligheid, TNO, Universiteit Twente en Thales. De uitdaging ligt in het vormgeven van een beheersstructuur waarmee grip verkregen wordt op processen en aansturing bij openbare orde en veiligheids incidenten. De stakeholders dienen in kaart te worden gebracht met hun concern en belangen. Een structuur van beheersing dient te worden neergelegd waarmee aantoonbaar is dat verantwoordelijken binnen het openbare orde en veiligheidsveld in control zijn. BiZZdesign heeft hiervoor verschillende aanpakken en tools om in te zetten:

 • Een modelleerwijze voor actoren, concerns, doelstellingen en onderlinge afhankelijkheden.
 • Een gripmanagement aanpak om gestructureerd openbare orde en veiligheid processen (waaronder frequente controle & verantwoordingsmomenten) in te richten.
 • Een monitoring tool waarmee auditbaar wordt dat verantwoordelijken in control zijn.