Bachelor modules

Minor Origins (in Dutch)

MINOR ORIGINS - VAN BIG BANG TOT BEWUSTE MENS

De minor Origins richt zich op het ontstaan van de wereld, het ontstaan van het leven en het ontstaan van de mens. Ook de ontwikkeling van de wereld – kosmologie -, de ontwikkeling van de soorten – evolutie -, en de ontwikkeling van de mens – taal, cultuur, bewustzijn – komen aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan de onderzoeksmethoden die hebben geleid tot recente inzichten, alsmede de geschiedenis van de ideeën en methoden.

Op deze site vindt u de studiewijzer voor de minor Origins. Deze omvat de algemene informatie over de minor, specifieke informatie over de vakken, en een lijst van literatuur die gebruikt kan worden. De vakken van de minor vormen een samenhangend geheel.

Algemene informatie over het instituut ‘minor’ kunt u vinden op www.utwente.nl/majorminor/.

De minor Origins wordt verzorgd door de afdeling Elektrotechniek van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), in samenwerking met de faculteit Gedragswetenschappen (GW) en de opleiding Technische Natuurkunde van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

Het docententeam bestaat uit:

Dr. ir. Mark Bentum (kosmologie, trekker, EWI),
m.j.bentum@utwente.nl, tel. 2108, Gebouw Carré, kamer C 2.021

dr.R.H.J. Rob van der Lubbe (bewustzijn, GW),
r.h.j.vanderlubbe@utwente.nl, tel. 3585, Gebouw Cubicus, kamer C243A

Prof.dr. Miko Elwenspoek (Evolutie, EWI),
M.C.Elwenspoek@ewi.utwente.nl, tel. 3845, Gebouw Zilversling, kamer A112