See MSc projects

Dynamisch plannen in de orthopedische keten

Dynamisch plannen in de orthopedische keten

MSc. Afstudeerstage Operations Research/Toegepaste Wiskunde SMK Nijmegen

Achtergrond

De Sint Maartenskliniek heeft als gespecialiseerd ziekenhuis vijf basisspecialismen: Anesthesiologie, Orthopedie, Radiologie, Reumatologie en Revalidatie geneeskunde. Alle aandacht is gericht op houding, beweging en de aansturing daarvan, waarbij de beste zorg voor de patiënt centraal staat.

Onze medewerkers houden zich op de hoofdvestiging in Nijmegen dagelijks direct of indirect bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten. Binnen een open, collegiale en ontwikkelingsgerichte werksfeer wordt van hen verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk. Ook op wetenschappelijk niveau wordt continu gewerkt aan verbetering en vernieuwing van behandelingen. Binnen haar aandachtsgebied behoort de Sint Maartenskliniek dan ook tot de meest toonaangevende instituten binnen Nederland en Europa.

De Sint Maartenskliniek is in alle opzichten sterk in beweging!

Aanleiding

Demografische ontwikkelingen en de verbeterde toegang tot de zorg veroorzaken een toename in de vraag naar zorg. Door technologische ontwikkelingen en toenemende medische kennis is het mogelijk om meer en complexere zorg aan te bieden. Dit tezamen zorgt er echter voor dat kosten stijgen en dat de markt beweegt. Competitie tussen zorgleveranciers groeit, verwachtingen van patiënten stijgen en er vinden verschuivingen in de case mix van patiënten plaats.

Ook de Sint Maartenskliniek (SMK) staat voor de uitdaging hierop in te spelen en doet steeds meer onderzoek op het gebied van zorglogistiek. Medio 2015 is in de SMK een Logistiek bedrijf opgericht, met als doel om de zorgprocessen net zo excellent te maken als inhoud van de zorg zelf. De afdeling ondersteunt concern breed bij zorglogistieke vragen.

Programma “Integraal productie- en capaciteitsmanagement van de orthopedische keten”

In aansluiting op bovenstaande is er een programma gestart om te komen tot continue verbeteringen in de logistieke sturing van het zorgtraject voor orthopedische patiënten. De orthopedische zorgketen bestaat uit alle afdelingen die patiënten bezoeken voor, tijdens en na een orthopedische ingreep (zoals de polikliniek, diagnostiek, OK en verpleegafdeling).

Door variatie in patiëntaankomsten en behandelplannen zijn de wachttijden voor de verschillende patiënttypen bij de verschillende afdelingen constant in beweging. De vraag is daarom: hoe en wanneer kunnen verschillende planningen het beste gezamenlijk reageren op drukke of juist rustige periodes in (delen van) de keten?

Opdracht

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het ontwerpen en analyseren van een wiskundig planningsalgoritme om optimaal dynamisch te kunnen plannen in de orthopedische keten. Dynamisch plannen omvat het nemen van beslissingen in opeenvolgende tijdsperioden, rekening houdend met onzekere patiëntaankomsten. Een dergelijk planningsalgoritme bevat beslisregels die bepalen op welk moment welke actie genomen moet worden.

Praktisch

  • Start: in overleg
  • Duur: 5-6 maanden
  • Locatie: onderzoek vindt plaats in de SMK, een werkplek wordt gefaciliteerd door het Logistiek bedrijf

Profiel

  • Masterstudent Operations Research/Applied Mathematics
  • Affiniteit met gezondheidszorg
  • Sociaal vaardig
  • Sterke cijferlijst
  • Enthousiast en zelfstandig

Projectteam

Opdrachtgever project: Elke Harbers (Manager Bedrijfsvoering Orthopedie)
Supervisor: Nikky Kortbeek (Logistiek Bedrijf)
1e Begeleider: Ingeborg Bikker (Promovenda CHOIR bij het Logistiek Bedrijf)
2e Begeleider: Rob Vromans (Adviseur zorglogistiek Logistiek Bedrijf)

Reageren

Indien je geïnteresseerd bent, stuur dan je motivatie, CV en cijferlijst naar i.bikker@maartenskliniek.nl.