See MSc projects

TNO: Afstudeerstage Wachtrijmodellen

Internetgebruikers die internet via de kabel hebben, delen beperkte beschikbare capaciteit met honderden andere gebruikers in hetzelfde segment. Vaak gaat dit goed, maar in een drukke periode, waarin vele mensen in een segment tegelijk online actief zijn, zal de throughput, i.e. de downloadsnelheid, van een actieve gebruiker lager zijn dan zijn abonnementssnelheid, en hierdoor krijgt hij dus een lagere performance dan hij verwacht. Voor kabeloperators is het van groot belang om inzicht te krijgen in de behaalde performance. Je kan hierbij denken aan de gemiddeld behaalde throughput van een gebruiker, maar wij richten ons hier ook op maten als (i) de kans dat een gebruiker binnen een gegeven tijdsinterval onder een bepaalde throughput zakt, of (ii) de gemiddelde tijdsduur van de periode onder die throughput. Deze maten zijn moeilijk om direct te meten. Modellen uit de wachtrijtheorie spelen hierbij een grote rol om meer inzicht te helpen verschaffen, zodat hiermee beslissingen over het uitbreiden van capaciteit gemaakt kunnen worden. Werken bij TNO - Afstudeerstage Wachtrijmodellen