2013

Schone waterstofproductie met zonlicht

PRESS RELEASE – FOR IMMEDIATE RELEASE

Schone waterstofproductie met zonlicht

STW Valorization Grant voor onderzoekers MESA+

De Technologiestichting STW heeft een Valorization Grant van 25.000 euro toegekend aan onderzoekers verbonden aan de groepen NanoElectronics en PhotoCatalytic Synthesis van het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente. Het geld is bedoeld voor het verder ontwikkelen van een gepatenteerd concept om met zichtbaar zonlicht water direct om te zetten in waterstof en zuurstof. De duurzaam opgewekte waterstof is een CO2-neutrale energiebron met slechts water als restproduct.

DuurzaamD:\bolhuist\_ne-web\news\HydroSolix.jpg

De snel toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer en de eindigheid van fossiele brandstoffen maken het vinden van duurzame energiebronnen steeds urgenter. Zonne- en windenergie winnen steeds meer terrein, maar hebben als belangrijk nadeel dat de productiecapaciteit fluctueert. Het is dus essentieel om duurzaam opgewekte energie te kunnen opslaan. Een methode die steeds meer aandacht krijgt, is energie-opslag in de vorm van waterstof. De elektriciteit die wordt opgewekt door zonnecellen of windmolens wordt dan gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Waterstof is een krachtige brandstof die tegenwoordig veilig onder hoge druk opgeslagen kan worden. Het grote voordeel is dat bij gebruik – in een brandstofcel of verbrandingsmotor – slechts water geproduceerd wordt.

HydroSoliX

In het idee van de Twentse onderzoekers – HydroSoliX genaamd – wordt zonlicht gebruikt om direct waterstof uit water te produceren, dus zonder tussenkomst van zonnecellen. Ze maken hierbij gebruik van speciale katalysatoren die in staat zijn om gelijktijdig zichtbaar zonlicht in te vangen én water te splitsen. Dit concept lijkt erg op hoe planten energie uit zonlicht winnen: photosynthese. Het revolutionaire element van de Twentse vinding is dat in een vrij simpel systeem met behulp van nanotechnologie efficiënt waterstof geproduceerd kan worden, gescheiden van de zuurstof, zodat er geen explosiegevaar is.

Commercialisatie

Hoogleraren Van der Wiel en Mul, die leiding geven aan het project, benadrukken dat de STW Valorization Grant een belangrijke bijdrage zal leveren aan het realiseren van het HydroSoliX concept, alsmede aan het verkennen van de commercialisatiemogelijkheden. Bij dat laatste worden ze ondersteund door het UT Business Development Team en het Octrooifonds van de Universiteit Twente. Hoewel er nog veel werk verzet zal moeten worden, zien de onderzoekers de toekomst zonnig in.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof.dr.ir. Wilfred van der Wiel (W.G.vanderWiel@utwente.nl) of Prof.dr.ir. Guido Mul (G.Mul@utwente.nl).