EEMCS Educational Seminars

EEMCS Educational Seminars

  • #12 EWI-studenten aan het woord: challenges
  • #08 EWI-docenten experimenteren in hoorcolleges, 30 mei 2012
  • #07 Hoe krijgen we de studenten aan het werk? 7 maart 2012
  • #06 Vakevaluaties in de praktijk,25 januari 2012
  • #05 De praktijk van het toetsen, 5 oktober 2011
  • #04 Hoorcolleges op video, 1 juni 2011
  • #03 Interactive Whiteboard, 9 maart 2011
  • #02 Publiceren door studenten, 7 december 2010
  • #01 Interactie tijdens hoorcolleges, 6 oktober 2010