Current projects

TEC4SE: Twente Experimental Command, Control & Communication Centre 4 Secure Environments

Doel en resultaten

Het borgen van veiligheid in de breedste zin van het woord wordt steeds complexer. Vernieuwing, innovatie is noodzakelijk. TEC4SE is opgezet vanuit de idee dat die vernieuwing moet worden gerealiseerd, door vanuit bestaande technologieën te innoveren naar geïntegreerde oplossingen. De kracht van de innovatie zit niet zozeer in het verzinnen van nieuwe middelen of toepassingen. De kracht van innovatie zit in het integreren van bestaande technieken. Kern is dat de enorme hoeveelheid beschikbare informatie netcentrisch voor alle partijen beschikbaar moet komen.

Netcentrisch opereren is een werkwijze waarbij continu een complexe groep van mensen, hardware, informatie en diensten met elkaar verbonden zijn via een communicatie netwerk, om met geoptimaliseerde mensen en middelen, via superieure informatie over activiteiten en gebeurtenissen, plannen van besluitnemers om te zetten in daden.

De technisch-operationele doelstelling van TEC4SE is het aantonen dat implementatie van netcentrisch werken binnen het OOV-domein ten behoeve van dagelijkse en evenement-gerelateerde operaties (en in opgeschaalde situaties) leidt tot verhoogde efficiëntie en effectiviteit. De economische doelstelling is het structureel versterken van de Twentse economie op het terrein van technologie en veiligheid.

De technisch-operationele resultaten van het project zijn een demonstrator, een Programma van Eisen voor systemen die netcentrisch werken ondersteunen, advies over consequenties van „operationaliseren‟ van netcentrisch werken en het vaststellen van toegevoegde waarde van netcentrisch werken in een operationele omgeving. De economische resultaten van het project zijn enerzijds een versterking van de regio Twente als belangrijke experimenteer omgeving op OOV-terrein en anderzijds een verbetering van de marktpositie van de op het OOV-gebied opererende bedrijven in Twente.

De leerstoel Database is met name betrokken bij de ontwikkeling van de social media component, gebaseerd op onderzoeksresultaten uit het Neogeography project.

Demonstrator

In TEC4SE gaan we de ondersteuning van de operationele besluitvorming binnen de Veiligheidsregio optimaliseren. Dit geven we vorm door beschikbare relevante informatie te correleren en beschikbaar te stellen aan de operationele organisaties binnen de veiligheidsregio door middel van een Common Operational Picture, een eenduidig gedeeld beeld van de situatie. Deze Common Operational Picture is 24/7 beschikbaar om adequate reactie op ontwikkelingen in de veiligheidsregio mogelijk te maken. Met TEC4SE wordt dus het ondersteunende proces informatiemanagement geoptimaliseerd met als doel een efficiëntere besluitvorming en aansturing.

De demonstrator bestaat uit drie modules (zie onderstaande afbeelding). De eerste module verzamelt alle verschillende informatiebronnen bij elkaar (TEC4SE Convergent Information Acquisition) en worden vervolgens in een aansluitende module geïntegreerd in een overkoepelend systeem (TEC4SE Integration Platform). Van daar uit wordt de informatie via de laatste module gedistribueerd naar alle operationeel relevante partijen (TEC4SE Human Machine Interface). TEC4SE is een experimenteel beyond-the-state-of-the-art regionaal knooppunt van waaruit standaard de dagelijkse operatie netcentrisch wordt geleid zodat snel, efficiënt en effectief gewerkt kan worden. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om sneller en beter verbanden te leggen tussen verschillende bronnen van informatie. Business Plan TEC4SE

De TEC4SE human machine interface module maakt het mogelijk om op elke (ad hoc mobiele) locatie de Common Operational Picture te presenteren zoals centraal gecreëerd door de andere TEC4SE modules. Per type gebruiker en/of hardware kan de TEC4SE human machine interface in verschillende verschijningen, en op diverse locaties, worden ingezet naar gelang de behoefte rol of hardware (Ipad, computer consoles, etc.)

TEC4SE is ontworpen met in het achterhoofd een aantal uitgangspunten. Die hebben vooral te maken met wat we willen bereiken naast de voorziene technologische innovatie. Deze uitgangspunten zijn: Passend binnen de nationale veiligheidsontwikkelingen; Valorisatie; Experimenteren/demonstreren; Designed for privacy; Integrale benadering; Open innovatie; Gebruikmaken van bestaande technologie/bestaande ontwikkelingen; Aansluiting Roadmap Security/HighTech Systems & Materials.

The project is funded by Agentschap NL.