Kick-off kenniscentrum E-Quality op 30 september 2005

Onlangs hebben het logosCentrum voor Wiskunde en Informatica, TNO en de Universiteit Twente, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake de oprichting van een kenniscentrum “E-Quality” op het gebied van “Performance en Quality of Service in ICT”. Met deze bundeling van expertise wordt ingespeeld op de groeiende behoefte vanuit de ICT wereld de kwaliteit van steeds complexer wordende ICT systemen te kunnen beheersen en verbeteren.

Op vrijdagmiddag 30 september, heeft op de Universiteit Twente de officiële “kick-off” van het kenniscentrum plaatsgevonden. Hiermee gaven wij op een feestelijke manier bredere bekendheid aan de opzet van en onze plannen met E-Quality.
De bijeenkomst startte met een korte toelichting op de samenwerking tussen CWI, TNO en UT door de directeuren van de betrokken instituten. Daarna zijn de doelstellingen en plannen van E-Quality nader toegelicht. Vervolgens werd een tweetal presentaties gegeven door internationale experts vanuit de industrie en de universitaire wereld:
dr. Jim Roberts (France Telecom R&D) en dr. Daniel A. Menascé (George Mason University).

Zij zijn ingegaan op huidige en toekomstige uitdagingen op het vakgebied in het licht van de ICT ontwikkelingen. De middag werd afgesloten met een receptie, waarbij er alle gelegenheid is geweest met elkaar van gedachten te wisselen.

Programma voor vrijdagmiddag 30 september 2005

Achtergrond Kenniscentrum E-Quality