Studenten presentaties bij BSS

IOO / PreD

Bachelor opdracht

Master/D-opdracht

1 Colloquium-presentatie:

10 min. + 5 min. discussie


1 Eindpresentatie:

20 min. + 10 min. discussie


Spreektaal: NL (evt. EN)

Slides: EN

1 Colloquium-presentatie:

10 min. + 5 min. discussie


1 Eindpresentatie:

20 min. + 10 min. discussie


Spreektaal: NL (evt. EN)

Slides: EN

1 Coloquium-presentatie:

10 min. + 5 min. discussie


1 Eindpresentatie:

30 min. + 10 min. discussie


Spreektaal: EN (uitz. NL)

Slides: EN

BSS Colloquia

  • Binnen de leerstoel worden maandelijks groepsbijeenkomsten gehouden waarin mededelingen over de leerstoel worden gedaan. Ook presenteren medewerkers bij toerbeurt hun werk. Zie het colloquium rooster voor tijden, plaatsen en presentaties.
  • Aanwezigheid bij deze bijeenkomsten wordt van je verwacht, het is een onderdeel van je werk bij BSS. Daarbij wordt ook van je verwacht dat je een presentatie verzorgt over de voortgang van je opdracht. De planning van deze tussenpresentatie doe je samen met je begeleider. Deze voordrachten hebben een erg informeel karakter en worden beschouwd als een training. Er is volop ruimte voor discussie en nieuwe ideeën.
  • Voor voordrachten geldt: audiovisuele ondersteuning (sheets, PowerPoint) zoveel mogelijk in de Engelse taal. Vanwege de niet-Nederlands-sprekende collega’s en gasten worden de voordrachten in het Engels gehouden. Zorg dat je sheets/PowerPoint klaarstaan voordat de bijeenkomst begint, zodat geen wachttijden ontstaan tussen de sprekers.
  • Deze voordracht wordt NIET in de eindbeoordeling van je opdracht betrokken.
  • Schroom niet om vragen te stellen bij presentaties van anderen! Je traint zo je eigen onderzoek vaardigheden en kritische houding. Discussie wordt erg gewaardeerd!