• Nog een keer: begin op tijd met schrijven.
 • Als je verslag is goedgekeurd door de commissie, mag je het laten afdrukken.

Afronding van de opdracht: Presentatie

 • De eindpresentatie mag alleen worden gegeven als het definitieve eindverslag ter beoordeling is ingeleverd aan je dagelijkse begeleider.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de student om zelf een datum en tijd te bepalen waarop de commissieleden aanwezig kunnen zijn en waarop geen andere leerstoelbijeenkomsten gepland zijn. De student overlegt hierover met het secretariaat van de leerstoel.
 • Een zaal wordt via het secretariaat van de leerstoel besproken, geef hiervoor aan hoeveel mensen je verwacht. Ga van tevoren kijken hoe de situatie in de betreffende zaal is (Beamer? Aanwijsmiddelen? Verlichting? Etc.)
 • De eindpresentatie is in de eerste plaats gericht op wetenschappelijk medewerkers van de leerstoel BSS (en eventuele onderzoekspartners en/of opdrachtgevers), in de tweede plaats op andere belangstellenden (medestudenten, familie, etc.).
 • Ga uit van een spreektijd van 30 minuten en discussietijd van 10 minuten voor Master en Doctoraal opdrachten, 20 minuten en discussietijd van 10 minuten voor de overige opdrachten. Overschrijding van je spreektijd gaat ten koste van je discussietijd. Bedenk dat zowel de presentatie als de discussie worden beoordeeld.
 • Voor Bachelor opdrachten is de spreektaal Nederlands, voor Master opdrachten bij voorkeur Engels.
 • Voor alle voordrachten: sheets worden in het Engels opgesteld, om zo buitenlandse medewerkers van de groep tegemoet te komen.

Afronding van de opdracht: Beoordeling

De opdracht wordt op drie punten beoordeeld:

 • Uitvoering: inzicht in materie, methodiek, originaliteit, creativiteit, attitude, samenwerking, etc.
 • Verslaggeving: structuur, lay-out (verzorgd?), diepgang, volledigheid, taalgebruik, toegankelijkheid, etc.
 • Eindpresentatie: boodschap en afbakening, structuur en overzicht, aansluiting bij publiek, uitleg methoden en resultaten (grafieken...), presentatiestijl, gebruik AV hulmiddelen, etc.

De eerste twee onderdelen worden beoordeeld door de begeleiders (minimaal 2), het derde onderdeel door de wetenschappelijk medewerkers die aanwezig zijn bij de presentatie.