Ontwikkelen van een ambulant anti-luxatie systeem ter preventie van heupluxaties na een totale heup prothese

Ontwikkelen van een ambulant anti-luxatie systeem ter preventie van heupluxaties na een totale heup prothese


Background and problem statement

Een veel uitgevoerde orthopedische operatie is het plaatsen van een heup prothese.

Gedurende de eerste 8 tot 12 weken na de operatie is deze nieuwe heup nog erg kwestbaar. Een luxatie, waarbij de kop van de heupprothese uit de kom schiet, is zeker de eerste jaren de meestvoorkomende complicatie van een totale heupprothese. Voor de patiënten is dit een ingrijpende en vervelende gebeurtenis: zij verliezen het vertrouwen in het nieuwe kunstgewricht en hun kwaliteit van leven gaat achteruit.

Om de risico’s op complicaties te verkleinen krijgen patiënten de eerste 8 weken na de operatie specifieke leefregels mee waaronder een anti-luxatie instructie (patiënten mogen de heup niet meer dan 90 graden buigen, benen niet kruisen/knieën niet over elkaar doen, been/knie niet naar binnen draaien). In sommige gevallen wordt een abductiebrace voorgeschreven indien verwacht wordt dat de patiënt zich niet aan de leefregels zal (kunnen) houden maar van het merendeel van de patiënten wordt verwacht dat ze deze anti-luxatie instructies zelf implementeren in hun dagelijkse leven. Patiënten vinden dit veelal spannend en twijfelen of ze het goed doen.

Een ambulant anti-luxatie systeem, dat op basis van een set van bewegingssensoren rondom het heup en/of kniegewricht, patiënten actief alarmeert wanneer zij hoog luxatie risico bewegingen uitvoeren, zou kunnen bijdragen aan hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in het nieuwe heupgewricht.

Assignment


Roessingh Research and Development (RRD) is samen met het Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) op zoek naar een student die het leuk vindt met behulp van een set van bewegingssensoren een algoritme te ontwikkelen dat patiënten waarschuwt bij ‘risico bewegingen (endorotatie en anteflexie’) rondom het heup gewricht na het plaatsten van een heupprothese.

De student wordt gevraagd om een algoritme voor de bewegingssensor (ProMove 3D wireless inertial sensor, InertiaTechnology) te schrijven en te testen, zodat deze gebruikt kan worden om de slaaphoudingen objectief te registreren. Het algoritme zal opgesteld worden aan de hand van data van een groep gezonden, waarna vervolgens een pilot met patiënten tot de mogelijkheden behoort afhankelijk van de resultaten.


Components


Educational program

Biomedische Technologie

Research theme

BSS/RMT


Principal Investigator track

Dr. R. Huis in ’t Veld, bewegingswetenschapper

Dhr. Peters, orthopedisch chirurg

Prof. Dr. M. Vollenbroek, clustermanager


Supervision and info


Betrokkenen:

OCON (Dr. R. Huis in ’t Veld, bewegingswetenschapper en Dhr. Peters, orthopedisch chirurg)

RRD (Prof. Dr. M. Vollenbroek, clustermanager)

Plaats: Hengelo en/of Enschede

Periode opdracht: start zo spoedig mogelijk


Voor studenten:

- Biomedische Technologie