Afstudeeropdracht voor BMT, CreaTe of INF student: Myo@RRD

Afstudeeropdracht voor BMT, CreaTe of INF student: Myo@RRD

Binnen RRD wordt onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van sensoren in revalidatie en telemedicine toepassingen. Een van de onderzoeksthema’s is het gebruik maken van on-body sensoren om informatie te verkrijgen omtrent lichaamssignalen (hartslag, beweging, spier activatie) en deze input te gebruiken om adequate feedback te geven aan patiënten met een verscheidenheid aan condities. Voorbeelden hiervan zijn de ActiviteitenCoach voor COPD patiënten en patiënten met lage rugklachten.

Recentelijk op de markt gekomen is de Myo, een armband die o.a. spieractiviteit (oppervlakte EMG) en versnellingen meet. Op basis van deze signalen kan de Myo enkele arm- en handbewegingen – zogenaamde ‘gestures’ – herkennen en gebruiken als commando’s voor software applicaties, zoals het besturen van powerpoint.

In deze opdracht zul je nagaan of de armband gebruikt kan worden voor therapeutische doeleinden. Twee voor de hand liggende scenario’s zijn:

1.het meten van spierspanning bij RSI klachten van bureau werkers en hier navenante feedback op geven,

2.het gebruiken van de armband in een therapeutische exergame voor CVA patiënten met handknijpkracht-problematiek.

Na een analyse van signalen afkomstig van de armband en een haalbaarheidsonderzoek zul je je op 1 van de 2 thema’s richten en een proof-of-concept maken van een toepassing die bruikbaar is voor een van deze gebruikersgroepen.

Onderdelen van de opdracht:

Identificeren van relevante gestures voor het gekozen scenario;

Ontwikkelen van (aangepaste) gesture herkenning op basis van de EMG en versnellingsdata van de Myo;

Evaluatie van de gesture herkenning met gezonde proefpersonen.

Deze opdracht is geschikt voor bachelor- en masteropdrachten van Informatica, Biomedische Technologie en Creative Technology. De opdracht kan worden aangepast in focus, omvang en moeilijkheidsgraad. Studenten kunnen per direct starten.


Voor meer informatie over de Myo, zie http://www.thalmic.com

Voor meer informatie over RRD, zie http://www.rrd.nl


Voor meer informatie:

Simone Boerema, s.boerema@rrd.nl

Jan-Willem van ’t Klooster j.vantklooster@rrd.nl