Master assignment self-screening For Biomedical Technology / Biomedical engineering students

Afstudeeropdracht zelfscreening ( BMT / BME )


De laatste jaren krijgen zelfmanagement initiatieven steeds meer vaste grond in het zorgproces. Hierdoor kan de patiënt taken van de zorgverlener overnemen, betrokken worden in zijn gezondheidstoestand, en in staat worden gesteld om geïnformeerde beslissingen te nemen aangaande zijn gezondheid – bijvoorbeeld als het gaat om voldoende fysieke activiteit.


Belangrijk bij dit soort zelfmanagement processen is om inzicht te krijgen in welke online screeningsmethoden succesvol zijn, en hoe online zelfmanagement programma’s succesvol kunnen worden voorzien van zelftesten.


Dezen vragen spelen momenteel in meerdere nationale en Europese projecten een belangrijke rol. Hoe zorg ik voor een succesvolle zelfscreeningsprogramma?


Doel van deze opdracht is daarom onderzoek naar deze succesfactoren te doen, te komen met een raamwerk voor succesvolle zelfscreeningsprogramma’s en een prototype te ontwerpen van een zelfscreening tool. Aldus zijn de stappen als volgt:


1.State of art bestuderen van screeningsmethoden en zelftesten t.b.v. zelfmanagement;

2.Raamwerk ontwerpen voor de determinanten van succesvolle zelfscreeningsprogramma’s;

3.Ontwikkelen van een prototype om de concretisering van het raamwerk te demonstreren.


Het onderzoek zal zo bijdragen aan inzicht in en de determinanten van succesvolle zelfscreeningsprogramma’s. In overleg met de geïnteresseerde is er ruimte om een van bovenstaande onderdelen meer nadruk te geven.


Contact en meer informatie:

Jan-Willem van ’t Klooster [ j.vantklooster@rrd.nl ] 053 487 5727

Miriam Vollenbroek [ m.vollenbroek@rrd.nl ]


Master assignment self-screening


For Biomedical Technology / Biomedical engineering students

In the last years, self-management initiatives gained ground in the care process. Self-management allows patients to take over tasks from the caregiver, get involved in their health status and allows to make informed decisions.


Key to self management programs are understanding the methods, barriers and success factors, and knowing how such programs can be equipped with self-screening measures. These questions are of interest in various national and European research projects conducted currently. How to design a successful self-screening program?


The goal of this assignment is hence to find out success factors, design a framework for developing self-screening programs and a prototype of a self-screening tool demonstrating these insights. The steps are as follows:


1.State of art study regarding screenings methods en self-screenings for self-management programs;

2.Develop a framework for the determinants of successful self-screening programs;

3.Design a prototype to demonstrate the concretization of the framework.


The research shall contribute to insight in, and the determinants of successful self-screening programs. In discussion with the interested student there is room to accentuate certain parts of the assignment.


Contact en more information:


Jan-Willem van ’t Klooster [ j.vantklooster@rrd.nl ] 053 487 5727

Miriam Vollenbroek [ m.vollenbroek@rrd.nl ]


Educational program

MSc

BMT/BME


Research theme

Rehabilitation Technology, Roessingh Research & Development, Enschede


Principal Investigator track

Miriam Vollenbroek
Jan-Willem van ’t Klooster


Supervision and info

Jan-Willem van ’t Klooster
(j.vantklooster@rrd.nl)