Electromyografie: analyse en software-ontwikkeling

Electromyografie: analyse en software-ontwikkeling

Background and problem statement

Na een CVA (herseninfarct of –bloeding) ondervinden veel patiënten problemen met lopen en balans. Een enkel-voet orthese (EVO) is een regelmatig gebruikt hulpmiddel om het lopen te ondersteunen. In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de directe effecten van het gebruik van deze EVO’s, maar er is weinig bekend over het moment waarop het best gestart kan worden met het gebruik van een EVO na CVA. Mogelijk heeft het vroegtijdig EVO-gebruik positieve effecten op veiligheid en valrisico’s. Een mogelijk nadeel van het vroegtijdig gebruik van een EVO is het zogenaamde “disuse” van spieren. Deze spieratrofie wordt in verschillende behandelprincipes na CVA genoemd als reden om in de vroege periode na CVA nog geen EVO te verstrekken, maar wordt in wetenschappelijke literatuur rondom CVA slecht beschreven.


Om de effecten van het moment van EVO-verstrekking te onderzoeken is binnen Roessingh Research & Development begin 2010 een studie gestart waarin 2 verschillende momenten van EVO-verstrekking in de revalidatie bij CVA worden vergeleken. Eén van de variabelen die hierbij gemeten wordt is elektromyografie (EMG), gemeten tijdens gangbeeldanalyses op verschillende momenten tijdens de revalidatie.


Assignment:


Wij zijn op zoek naar een student die geïnteresseerd is in EMG-analyse en software-ontwikkeling in Matlab/Labview en de onlangs ontworpen analyse-methoden verder wil door-ontwikkelen. Op dit moment wordt binnen RRD verder gewerkt aan deze analyse methoden. De precieze opdracht is daarom afhankelijk van de status van het project op het moment dat de student wil starten met de opdracht.

De uiteindelijk ontwikkelde software moet worden getest en toegepast voor analyse van EMG-data die binnen de studie naar timing van gebruik van EVO’s reeds is verkregen.


De stage wordt uitgevoerd op het Roessingh Research & Development (RRD) in Enschede, één van de grootste wetenschappelijke onderzoekscentra in revalidatietechnologie. Het RRD richt zich in het wetenschappelijk onderzoek op de onderwerpen revalidatietechnologie en telemedicine.Components

Literature study

Software Development in Matlab/Labview

Experiments and analysis of analysis software

Thesis writing


Meer informatie is te verkrijgen bij dhr L. Schaake:

l.schaake@rrd.nl of 053-487 5736Educational program

MSc

EL/BMT


Research theme

Rehabilitation Technology, Roessingh Research & Development, Enschede


Principal Investigator track

H. Hermens

J. Buurke


Supervision and info


dhr L. Schaake (l.schaake@rrd.nl)