Analyse van beweeggedrag van kantoorwerkers (55+).

Analyse van beweeggedrag van kantoorwerkers (55+).

Achtergrond

Nederlanders worden steeds ouder en moeten steeds langer doorwerken. Veel mensen hebben een kantoor baan, die weliswaar fysiek niet zwaar belastend is, maar deze werkplekken zijn vaak verre van ideaal en houden geen rekening met de fysieke beperkingen die optreden met het ouder worden.


Recente technologische ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke werkomgevingen. PEARL, een Europees onderzoeksproject, richt zich op het ontwikkelen en testen van een systeem dat ouderen faciliteert bij het uitvoeren dan hun dagelijkse werkzaamheden door middel van een juiste structurering van werktaken, een ergonomisch ontwerp van de omgeving en door het aanbieden van programma’s die cognitieve en emotionele ondersteuning bieden.


Om een juiste keuze voor de technologie te maken en deze optimaal aan te laten sluiten op de dagelijkse bezigheden van kantoorwerkers is meer kennis nodig van de beweegpatronen, gemoedstoestanden en taken van deze kenniswerkers. Om dit inzicht te krijgen heeft Roessingh Research and Development heeft een activiteitenmonitoringssysteem ontwikkeld dat bewegingen kan meten met behulp van een draagbare sensor en een smartphone. Op de smartphone is een ESM (Experience Sampling Method) tool ontwikkeld voor het eenvoudig navragen van belevingen, emoties en cognities gedurende de dag. Dit is een soort digitaal dagboekje, met enkele keren per dag korte vragen.A:\01_Projects\PEARL\4_Media\1_Logo_And_Icons\Projekt Logo\New\pearlbleugdtxt.jpg

Doel van de opdracht

1)Het door middel van de door RRD ontwikkelde technologie onderzoeken van dagelijkse patronen van oudere kantoorwerkers (55+) in termen van taken, beweeggedrag, emoties en cognities.

2)Op basis van deze patronen van kantoorwerkers toekomst scenario’s schrijven waarin ICT de kantoorwerker ondersteunt om vitaler te kunnen werken.

Activiteiten

De opdracht bestaat uit de volgende onderzoeksactiviteiten:

-Literatuurstudie naar huidig beweeg gedrag van kantoorwerkers

-Het uitvoeren van interviews en activiteiten metingen met 20 kantoorwerkers

-Data analyse van kwalitatieve en kwantitatieve datasets (interviews vs. Sensordata)

-Het schrijven van een adviesrapport bestaande uit de gemeten patronen en scenario’s


De opdracht is geschikt voor:

Biomedische Technologie / Biomedical Engineering (BSc en MSc)

Health Sciences (MSc)

Fysiotherapie

Bewegingswetenschappen

Praktische gegevens

Instelling

Roessingh Research and Development (supervisor of project)

Plaats

Enschede

Periode

Feb – Oktober 2015 (Opdracht duur, start- en einddatum kunnen worden afgestemd op de opleiding, achtergrondkennis en opleidingseisen)


Contactinformatie:

Simone Boerema, MSc
Junior Researcher
Roessingh Research and Development
Telemedicine group
Phone: +31 53 487 5737
Web: rrd.nl


Website

www.pearl-project.eu

Components

Literature study

Experiments

Analysis

Thesis writing


Educational program

BSc/MSc

EL/BMT


Research theme

From Neural Circuit Behaviour to Human Sensory-Motor Function


Principal Investigator track

Jan R. Buitenweg: Nociceptive and Somatosensory Processing


Supervision and info


Simone Boerema, MSc
Phone: +31 53 487 5737
Web:
rrd.nl