See OSIRIS

BSA documentation (in Dutch)

Documentatie BSA in OSIRIS

Na de 1e, 2e en 4e module wordt voor de eerstejaars Bachelor studenten het (bindend) studieadvies berekend. Na vaststelling van deze adviezen door het opleidingsbestuur worden de studenten hierover geïnformeerd.

In OSIRIS Student kunnen studenten hun BSA vinden. En ze worden middels een e-mail hierover geïnformeerd. De e-mails naar de studenten worden rechtstreeks vanuit OSIRIS verstuurd.

In onderstaande tabel is te zien welke adviescode staat voor welk advies.

Adviesmoment:

Adviescode:

Adviestype:

Tussentijds

P

Positief


N

Negatief


A

Neutraal


S

Staker

Eind

P

Positief


P1

Positief met inachtneming van persoonlijke omstandigheden


N

Negatief


N1

Negatief ondanks persoonlijke omstandigheden


U1

Uitgesteld wegens persoonlijke omstandigheden


U2

Uitgesteld wegens overstap


S

Staker


En in onderstaande pdf’s vind je een voorbeeld van de inhoud van de brieven die horen bij de verschillende adviezen.

Wanneer vanuit OSIRIS de mededelingen gemaild worden naar OSIRIS, worden deze ook gelijk gearchiveerd in het studentendossier van de student in DECOS.

Verdere informatie

Via Student Services is informatie te vinden over het UT brede BSA proces. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen binnen het BSA. Deze staan in de opleidingsspecifieke bijlage van de Opleidings- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding.

Voor meer informatie over de deadlines in het BSA proces buiten OSIRIS om verwijzen wij u naar Pro-CES (Scripta.). Ga hierin naar: CES > Studievoortgang > BSA.