See Scholarship finder

Community of Energy Top Talents (CETT)

Please note: This scholarship is meant for Dutch speaking students. Information is therefore provided in Dutch.

Wil jij deel uitmaken van de Community of Energy Top Talents?

Topsector Energie is op zoek naar talentvolle MSc studenten

De Community of Energy Top Talents (CETT) is een studiebeurzenprogramma georganiseerd door de Nederlandse Topsector Energie en gefinancierd door bedrijven uit de energiewereld (zoals Nuon, Enexis, Tennet). Het programma bestaat nu drie jaar en we zijn momenteel dus op zoek naar de derde lichting studenten.

In samenwerking met bedrijven uit de energiewereld is de Topsector Energie op zoek naar talentvolle aankomende MSc studenten voor het studiebeurs programma Community of Energy Top Talents (CETT). Naast een financiële ondersteuning van €2.400 per jaar voor een periode van twee jaar, krijg je de mogelijkheid om tijdens je masteropleiding inhousedagen, workshops en stages bij de deelnemende bedrijven te doen. De CETT'ers krijgen op zo'n dag vaak uitleg over belangrijke vraagstukken in het bedrijf en gaan bijvoorbeeld in groepjes als een soort denktank werken aan een energievraagstuk, of er wordt een bedrijfslocatie zoals een windmolenpark bezocht. 

Bovendien is er mogelijkheid tot het volgen van workshops voor je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld over presentatie skills of hoe je social media zoals LinkedIn het beste kunt inzetten om door toekomstige werkgevers gevonden te worden. Zo kun je je optimaal voorbereiden op je carrière na je studie.

Als tegenprestatie vraagt de Topsector Energie jouw inzet om mee te werken aan een actief netwerk van energieprofessionals die in de toekomst blijvend met elkaar samenwerken om te komen tot innovatieve oplossingen voor energievraagstukken (ongeveer 8 uur tot 12 uur per maand).

CETT'ers treden op als ambassadeur van de energiesector: ze verzorgen gastcolleges op bijvoorbeeld middelbare scholen om anderen te inspireren over de energiesector en de kansen die daarin liggen onder de aandacht te brengen. Deze gastlessen worden georganiseerd en ontwikkeld door de werkgroep 'Ambassadeurschap'. 

Beursbedrag

  • € 2.400 per jaar (€ 200 per maand)

Land van herkomst

  • EU/EER landen
  • Niet-EU/EER landen

Studie