Hora Finita

Contact

Hora Finita Back office 


Kim Velthuis, Ilona van der Schoor and Danielle de Vries-Luisman


Contact information
Ravelijn 4262
horafinita@utwente.nl
053 489 4900

Opening hours
Monday - Friday
9:00 - 16:00