promotie Ruben Hoeksma

Proefschrift: Mechanisms for scheduling games with selfish players

Aan de Universiteit Twente heeft, op 30 januari 2015, Ruben Hoeksma succesvol zijn proefschrift getiteld “Mechanisms for scheduling games with selfish players” verdedigd. Ruben begon zijn studie Toegepaste Wiskunde aan de UT in 2003, waar hij zowel zijn bachelor als zijn master behaalde. Na zijn masterscriptie geschreven te hebben bij de leerstoel Discrete Mathematics and mathematical Programming (DMMP), is Ruben verder gegaan met zijn onderzoek naar toepassing van speltheoretische methoden in planningmodellen, bij dezelfde leerstoel.

In het proefschrift worden verschillende klassieke machineplanningsproblemen bekeken vanuit speltheoretische invalshoek. De analyses geven nieuw inzicht in de kwaliteit van planningen wanneer niet een centrale planner de planning maakt, maar meerdere agenten ieder voor hun eigen opdrachten de keuzes maken. Ook wordt aangetoond hoe om kan worden gegaan met planning in situaties waar informatie niet volledig beschikbaar is aan de planner. De beschrijving van een nieuw efficiënt algoritme voor het vinden van een convexe combinatie van hoekpunten van het planningspolytoop die een punt in datzelfde polytoop beschrijft completeert dit breed georiënteerde proefschrift.

Ruben zet zijn onderzoek voort aan de Universiteit van Chili (Universidad de Chile) in Santiago.


Chat offline (info)
To use this this functionality you first need to:
Accept cookies