Promotie Niek Baër

Proefschrift: Queueing and Traffic 

Op 12 juni 2015 verdedigde Niek Baër zijn proefschrift met de titel ‘Queueing and Traffic’. In 2008 behaalde Niek zijn Master of Science titel in Applied Mathematics. Hij vervolgde zijn weg binnen de Universiteit Twente door het starten van een Phd bij de afdeling Stochastic Operations research (SOR) van professor Richard Boucherie – ook zijn promotor.

Files zijn overal en we willen er het liefst geen last van hebben. Om de files te voorkomen moeten je het snelwegverkeer begrijpen, hiervoor moet je de onderlinge relatie tussen de drie parameters van verkeer, snelheid, de gemiddelde snelheid van een voertuig, intensiteit, het aantal voertuigen per uur, en dichtheid, het aantal voertuigen op de weg begrijpen.

Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Niek wachtrijmodellen ontwikkeld die het gedrag van het hedendaags verkeer kunnen nabootsen. Ook zijn er oplossingsmethoden ontwikkeld die het mogelijk maken deze wachtrijmodellen te analyseren. Zijn proefschrift is onderverdeeld in twee delen, het eerste deel beschrijft de verkeersmodellen die voortkomen uit hun wachtrijmodellen, terwijl het tweede deel de achterliggende theorie in de analyse van de wachtrijmodellen behandeld.


Chat offline (info)
To use this this functionality you first need to:
Accept cookies