Promotie Ivo Grondman

proefschrift: Online Model Learning Methods for Actor-Critic Control

Op 4 maart 2015 promoveerde Ivo Grondman aan de TU Delft op z'n proefschrift "Online Model Learning Methods for Actor-Critic Control". Van 2000 tot begin 2007 studeerde hij Telematica en Toegepaste Wiskunde in Enschede, maar besloot daarna een MSc Control Systems te volgen in Engeland. Na vervolgens nog een jaar te hebben gewerkt in Engeland keerde hij terug naar Nederland om aan een promotietraject in Delft te beginnen.

Onderwerp van het onderzoek was het aanleren van regelaars voor mechatronische systemen zonder een model te gebruiken, in plaats van een regelaar te ontwerpen met behulp van technieken die een goed model van het systeem nodig hebben (PID, LQR/LQG, H-infinity, etc.). Dit is bijvoorbeeld te vergelijken met hoe een mens leert fietsen: mensen hebben geen (fysisch) model nodig van een fiets om 'm te besturen. Ze leren te fietsen door middel van vallen en opstaan en hetzelfde principe kan ook toegepast worden op regelaars.

Chat offline (info)
To use this this functionality you first need to:
Accept cookies