See Workshops

4. Digitaal Vaardighedenportfolio

TBK heeft een uitgewerkt document over de professionele vaardighedenleerlijn in het nieuwe curriculum. Kern van deze leerlijn is dat de student aan het einde van zijn bachelor (voor module 12) aantoonbaar kan maken de 9 vaardigheden (die van belang zijn om als professional te kunnen werken) + variabele keuzevaardigheid te beheersen op level 3. Gedurende het curriculum krijgen studenten de gelegenheid aan hun vaardigheden te werken door het uitvoeren van opdrachten die door de skillsdocenten bepaald zijn. Een uitgevoerde opdracht resulteert in een bewijsstuk, dat een student kan gebruiken in zijn of haar portfolio. Daarnaast kunnen studenten aanvullende bewijsstukken verzamelen, dit kunnen bijvoorbeeld ingevulde feedbackformulieren zijn (denk aan een presentatie die een student voor zijn sportvereniging moet houden, of een feedbackformulier van het uitvoeren van de voorzittersrol bij zijn studentenvereniging, een verslag, een product, een reflectie, etc. Studenten bepalen zelf wat zij toevoegen aan het portfolio (eigen verantwoordelijkheid, leerproces van de student). Natuurlijk zijn er wel eisen gesteld aan de bewijsstukken (denk bijv. aan authenticiteit).

 

De studenten hebben op gezette tijden contact met hun skillsdocent (de voorkeur is de hele bachelor dezelfde docent) over de voortgang. Zij leveren ter voorbereiding op dit contactmoment een POP in (wie ben ik, wat kan ik al en wat ga ik doen om mijn ontbrekende skills te behalen).

 

Tijdens de sessie gaan we in op de skillslijn visie en inhoud. Het onderwerp leeft bij meer opleidingen. Er is daarom veel ruimte voor discussie/vragen omtrent vaardigheden/portfolio.


Door: Martine ter Braack (OD)


Locatie: RA 4334


Wilt u een verslag lezen van deze workshop? Klik hier!