See Workshops

6. Toetsing - Drie Invalshoeken, Drie Good Practices, Drie Perspectieven voor eigen Onderwijs

Drie vormen van toetsing vanuit verschillende invalshoeken. De good practice presentaties worden voorafgegaan door een korte inleiding. Naar aanleiding van de drie presentaties worden de aanwezigen uitgenodigd te bespreken of en hoe ze de verschillende toetsopties zelf zouden kunnen inzetten in het eigen onderwijs. Ook kan gesproken worden over nieuwe of aanvullende ideeën n.a.v. de voorbeelden. Alle sprekers blijven aanwezig voor vragen of advies.

Invalshoeken:
1) Individueel versus groepswerk. Waarom allebei? Hoe organiseer je dat? Waar moet je op letten Valkuilen en tips. GP: Kasper van Zuilekom (CiT), vertelt hoe hij zowel het groepswerk beoordeelt als iedere student individueel.


2) Mondeling toetsen van een project. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zorg je dat het eerlijk gebeurt? Valkuilen en tips. GP: Jurnan Schilder (voormalig student) heeft als student ervaring opgedaan met het mondeling toetsen bij projecten. Nu, als docent, heeft hij het mondeling toetsen binnen een project zelf kunnen vormgeven.


3) Formatief versus summatief. Wat is het verschil? Wanneer kun je formatief toetsen het beste in zetten? Op welke wijze? GP: Edwin van Asseldonk (WB) over het formatief toetsen van begrip d.m.v. peer instruction met voting met mobiele app.


Door: Helma Vlas (OD) en Lisa Gommer (OD – CTW) i.s.m. docenten Kaspar van Zuilekom (UD), Jurnan Schilder (UD) en Edwin van Asseldonk (UD)


RA 3336