See Workshops

8. “Laat je verbeelding spreken” (Projectonderwijs binnen TOM)

Het eerste wat je nodig hebt voor het ontwikkelen van projectonderwijs is je verbeelding. Als je die laat spreken komen de meest originele ideeën naar boven. De praktijk laat zien dat je als ontwikkelaar van projectonderwijs zelf ook geïnspireerd raakt. Zelfs de organisatorische zaken vragen om inventiviteit en dagen je uit. Elke stap in het proces van het ontwerpen van projectonderwijs vraagt om creativiteit !


Door de Onderwijskundige Dienst is een training in projectonderwijs ontwikkeld die bestaat uit 7 onderdelen. Onderdelen van deze training kunnen op maat aangeboden worden, variërend van drie dagdelen tot 7 lunchbijeenkomsten. Dit alles wordt afgestemd op de wensen van de opleiding.


De onderdelen zijn:

1.Paradigma shift

(van docent gecentreerd naar student gecentreerd)

2.Mate van sturing in een project

(van afhankelijkheid naar zelfstandigheid)

3.Thema’s op curriculumniveau

(hoe past dit project binnen het geheel; 'houtskoolschetsen’)

4.Projectopdracht

(realistische situatie uit het werkveld)

5.Ontwerp-/onderzoeksmethoden

(van SPA naar de Waterval-methode)

6.Organisatie

(rollen, taken, materialen e.d.)

7.Toetsprogramma

(“niet vinken maar vonken)


In deze workshop kiezen we samen een onderdeel en gaan daarmee aan de slag. Heel concreet betekent dit een stukje theorie en vervolgens werken aan eigen materiaal. Dus neem zoveel mogelijk mee van het projectontwerp, voor zover jij dat al klaar hebt. Dat mag zijn een globaal idee van het project, een outline, maar ook de eerste opzet waar je graag wat feedback op hebt.


We zien je graag.


Door: Dr. Joke Oosterhuis-Geers (Onderwijskundig Adviseur)


Locatie: RA 4334