See Workshops

1. Integrale Kwaliteitszorgsysteem Faculteit

In het kader van de kwaliteitszorg voor toetsen maken de Examencommissies bij GW gebruik van toetscreening achteraf. In de toetscreening wordt door middel van een Toetsbeschrijvingsformulier informatie verzameld over toetsen zoals  doelstellingen van het vak, studiemateriaal; Antwoordsleutel, normeringstabellen en/of toetsmatrijs, etc.

 

Bij de screening wordt gekeken naar verschillende aspecten zoals betrouwbaarheid en het oordeel van de student. Degene die de screening verricht, analyseert de materialen en voert een gesprek met de examinator.

De bevindingen van de documentanalyse en het gesprek met de examinator worden beschreven in een beknopt evaluatierapport. De voorzitter van de examencommissie maakt een verslag waarin alle screeningsresultaten worden samengevat. De opleidingsdirecteur brengt de Opleidingscommissie mondeling of schriftelijk op de hoogte van de bevindingen.

 

In de workshop gaan we in op de gehanteerde methodiek en de resultaten die hiermee zijn behaald.


Door: Henk Boer (OLD CW)


Locatie: RA 2336