See Workshops

2. Ervaringen TOM Pilot 2012/13

Het panel bestaat uit Cora Salm (bachelor coördinator & module coördinator en docent M1), Mark Bentum (voorzitter examencommissie en docent M1+M2) en Jan Eijkel (docent M1 en lid van de onderwijskwaliteitscommissie). De pilot TOM-EE betrof de eerste drie modules, in het vierde kwartiel hadden de studenten 3 vakken. Naast modules werd in sept 2012 ook het BSA (45EC) ingevoerd, en is de opleiding overgestapt op Engelstalig onderwijs.


We zullen ingaan op de vraag wat is goed onderwijs (KPI’s versus inhoudelijke benchmarks). Zijn alle studenten geschikt voor TOM? Zijn alle docenten geschikt voor TOM? Wat voor soort studenten leveren we af t.o.v. van pre-TOM (een T-shaped professional met een te smalle basis kan topzwaar worden).


Vragen waarmee we geworsteld hebben en die we deels kunnen beantwoorden betreffen: integratie van wiskundelijn, toetsen en herkansingen, cijferinflatie, (ontbreken van ) zelfkennis van studenten, combinatie 15EC module en BSA, studiehandicap, late(re) instroom. Een blijvende uitdaging is het overzicht houden en tijdig krijgen van de goede informatie bij de goede personen (pas aan het eind van het kwartiel staat er iets in Osiris).


Door: Cora Salm (Bachelor Coördinator EE), Mark Bentum (UHD EWI) en Jan Eikel (Hgl EWI)

Locatie: RA 3231