See Workshops

5. Betrekken Bedrijfsleven/ Beroepspraktijk bij Projectonderwijs

Een project met een echte opdrachtgever uit het bedrijfsleven of werken aan een bestaande casus uit de kan voor studenten erg motiverend zijn en hen een waardevolle leerervaring opleveren. Studenten werken aan een realistisch probleem en lopen tegen dezelfde dingen aan die ze in de beroepspraktijk tegen zullen komen.Het betrekken van de praktijk betekent echter ook dat je als docent goed moet afstemmen met de externe partij en de leerdoelen van de opdracht of het project goed in het oog moet houden.Vragen die dan aan de orde kunnen komen zijn: Wat kan de opdrachtgever verwachten van de studenten en de resultaten die ze opleveren? Waarvoor mogen studenten de opdrachtgever of het bedrijf benaderen? Hoe kader je het probleem zodanig in dat het past bij het niveau van de studenten en de tijdsduur van het project?


Tijdens deze workshop zal Eric Lutters (IO) vertellen over zijn ervaringen met projectonderwijs waarbij echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven betrokken zijn. Annet de Kiewit (CiT) vertelt over een project waarbij studenten werken aan een actuele casus uit de praktijk van de civiele techniek. Daarna gaan deelnemers met elkaar aan de slag met het uitwerken van een idee voor eigen onderwijs of project onder begeleiding van de sprekers. De sessie wordt ingeleid en gemodereerd door Lisa Gommer


Door: Lisa Gommer (S&O - CTW), Annet de Kievit (UD) en Erice Lutters (UD)


Locatie: CR 4A