Programma onderwijsdag 2013: ‘Kwaliteit van Onderwijs @UT’ 15 oktober 2013


Tijd

Omschrijving

Locaties

9.00 – 9.30

Inloop met koffie/thee

Waaier Foyer

9.30 - 10.30

Plenaire opening door Prof. Ed. Brinksma, rector magnificus. Thema ‘Perceptie op Kwaliteit’.

Keynote Paul Rullmann: Voormalig vicevoorzitter CvB TU Delft en voorzitter van de proefaudit-commissie voor de UT.

Waaier 2

10.45 – 12.15

Parallel sessies. Best practices van faculteiten rondom kwaliteit van onderwijs in de etalage:


Het digitale vaardighedenportfolio. De praktijksituatie van MB. Spreker: Martine ter Braack (Onderwijskundige Dienst)

Tolk: ja

RA 4334


Integraal kwaliteitszorgsysteem voor de faculteit. De casus van GW. Spreker: Henk Boer (OLD Communicatie Wetenschappen).

Tolk: nee

RA 2336


Onderwijs in de pilot TOM. De casus ‘Electrical Engineering’. Sprekers: Cora Salm (Bachelor coördinator EE), Mark Bentum (UHD EWI) en Jan Eikel (Hgl EWI).

Tolk: nee

RA 3231


Kwaliteit waarborgen bij ‘distance learning’ en joint education programmes. De casus van ITC. Sprekers: Marie José Verkroost (Onderwijsadviseur), Rob Lemmens (Docent) en Tom Loran (Course director ITC)

Tolk: nee

RA 2503


Betrekken van het bedrijfsleven / de beroepspraktijk bij projectonderwijs. De praktijksituatie van CTW. Spreker: Lisa Gommer (Onderwijskundige Dienst - CTW) .

Tolk: nee

CR 4A

12.30 – 13.30

Lunch – informele bespreking ervaringen met TOM tot nu toe

Waaier Foyer

13.45 – 15.15

Parallel sessies en workshops:

Toetsing: Drie invalshoeken, drie good practices, drie perspectieven voor het eigen onderwijs. Door: Helma Vlas (Onderwijskundige Dienst) en Lisa Gommer (Onderwijskundige Dienst) i.s.m. docenten.

Tolk: nee


RA 3336ICT in Onderwijs: De ideeënbus, rijdt u mee? Door: Wytze Koopal (Onderwijskundige Dienst) en Pascal Wilhelm (UD Psychologie)

Tolk: ja

RA 3231


“Laat je verbeelding spreken” - Projectonderwijs binnen TOM. Door Joke Oosterhuis-Geers (Onderwijskundig Adviseur)

Tolk: nee

RA 4334

Docentprofessionalisering? Ik ben al een professional! Door: Akkelien Bergsma(Onderwijskundige Dienst), Inge Boomkamp (Strategie & Beleid), Remke Schwartz (Human Resources) en Hans van den Berg (Onderwijskundige Dienst) .

Tolk: ja

RA 2504 (plenaire opening)

én

RA 2334

(workshop 2)

15.30 – 16.30

Feestelijke uitreiking BKO certificaten door Prof. Dr. Ed Brinksma

Waaier 2

16.30

Borrel

Waaier Foyer