See Workshops

toeleiding naar vervolgopleiding

Toeleiding naar Vervolgopleiding

Hoe organiseer je de toeleiding naar vervolgopleiding gestructureerd via het 3O-principe? Heleen Miedema, opleidingsdirecteur BSc BMT en MSc Technische Geneeskunde en Biomedical Engineering heeft hier interessante ideeën over.

Het Nieuwe Onderwijs Model, waarin projectonderwijs centraal staat, dwingt elke opleiding tot kritische zelfanalyse. De kernvragen daarbij zijn: waartoe leiden wij op? Hoe zorgen wij ervoor dat de studenten die bij ons binnenkomen via een logische weg dat einddoel bereiken?

Hoe zorgen wij ervoor dat de bacheloropleiding aansluit op de middelbare school? Het masteronderwijs aansluit op de bacheloropleiding en hoe zorgen wij ervoor dat de master goed voorbereidt op de arbeidsmarkt of op een wetenschappelijke vervolgopleiding?

Deze vragen genereren bij elke opleiding een ander antwoord. Onderwijskunde biedt een systematische benadering voor het analyseren van de opleiding. De antwoorden geeft u zelf.

Deze workshop biedt de mogelijkheid om uw eigen opleidingen tegen het licht te houden en kritisch te kijken welke aspecten de harde kern vormen en welke aspecten meer de franje. Hoe werken deze lijnen toe naar het realiseren van de einddoelen? En hoe kunnen de 3 O’s en projectonderwijs helpen bij deze analyse?

Workshopleider
Drs. Heleen Miedema

Drs. Heleen Miedema

Co-organisator
Katja Haijkens (Opleidingsmanager Biomedische Technologie)