See Workshops

Één onderwijsmodel voor Bachelor en Master?

Eén Onderwijsmodel voor Bachelor en Master?

De UT schakelt voor haar bacheloronderwijs over op een modulair onderwijsmodel, waarin projecten een belangrijke rol spelen. Is dit model ook geschikt voor de masters? Of vraagt masteronderwijs juist om andere vormen van onderwijs? En als dat zo is, sluiten de masters dan dadelijk nog wel aan bij de verwachtingen en vaardigheden van onze bachelors, en die van andere instellingen?

Wat moeten de masteropleidingen zich aantrekken van de veranderingen in het bacheloronderwijs bij de UT en bij andere universiteiten. Op die vraag zoeken we antwoorden.

Workshop Chair
Drs. Tom Mulder
Adviseur Onderwijsvernieuwing

Drs. Tom Mulder

Gasten
Dr. Irene Visscher-Voerman (Programmadirecteur Vernieuwing Bacheloronderwijs)
Prof. dr. Ed Brinksma (Rector Magnificus)