Schakelen naar de Master. Ervaringen vanuit de projectgroep Wisselstroom

Workshopleiding: Oscar Peters, Jan Beijering en Cas van der Sande (Saxion)

1e ronde

Impressie door Rita de Wilde-Brink, Communicatieadviseur afdeling Marketing

De workshop werd gestart met een presentatie waarin e.e.a. werd toegelicht m.b.t. de doorstroomminoren constructie zoals deze is afgesproken tussen de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool in Enschede. Hier kwamen een aantal interessante aandachtspunten naar voren, zoals b.v. de meeste doorstroom zit in de Gamma opleidingen, de meeste terugstroom in de Bèta opleidingen. Aandachtpunten zijn b.v. het terugbrengen van premasters van 60 EC naar 30 EC (bij een eenjarig masterprogramma).

Na de presentatie werd in kleinere groepjes verder gediscussieerd n.a.v. een aantal vragen/stellingen. Een suggestie i.v.m. verbetering van de doorstroom en de kwaliteit van de doorstroom was b.v. om naast inhoudelijke opleidingsspecifieke toelatingseisen toe te gaan naar aanvullende generieke toelatingseisen zoal b.v. nominaal studeren en afspraken rondom een cijfergemiddelde. Ook kwam aan de orde dat er behoefte is aan een meer efficiënte procedure rondom toelatingen. De mogelijkheden voor Saxion c.q. HBO-studenten om door te stromen naar een universitaire opleiding moet eerder gecommuniceerd worden, b.v. in het 1e jaar van het HBO.

Na de discussie werden de diverse meningen en bevindingen met elkaar gedeeld.