See Workshop Verslagen

Een Onderwijsmodel voor Bachelor en Master, tweede ronde

Een onderwijsmodel voor Bachelor en Master?


Workshopleiding: Irene Visscher-Voerman en Ed Brinksma


2e ronde


Impressie door Marije Hahnen, medewerker Onderwijskundige Dienst

Aantal deelnemers: 21

Centrale vraag in deze workshop is of het NOM van de bachelor ook kan worden doorgezet in de master. De workshopvraag is (na de eerste workshopronde) vervolgens in tweeën gesplitst:

a.is het modulair onderwijs (15 EC) toepasbaar op het masteronderwijs?

b.Is het projectonderwijs toepasbaar op het masteronderwijs?

De workshop startte met een stemmingsronde:+

?

-

1) Is het modulair onderwijs (15 EC) toepasbaar op het masteronderwijs?

8

9

4

2) Is het projectonderwijs toepasbaar op het masteronderwijs?

11

9

1


Twee opleidingsdirecteuren benaderden deze stellingen vanuit hun eigen onderwijsprogramma:


Jaap Flokstra, opleidingsdirecteur Nanotechnologie:

-Nee, niet toepasbaar. De researchprogramma’s lopen teveel uiteen om hiervan samenhangende modules te maken. Hij acht het evt. wel denkbaar dat dit bij sommige specialisaties modulair onderwijs zou passen, maar hangt erg af van de aard van de master.

-In de mondelinge toelichting op het onderwijsprogramma is te zien dat met name in het 5e jaar moeilijk (onmogelijk) clusters te maken zijn; voor ¾ bestaat het jaar uit de masterthese, ¼ is stage.

-Daarnaast heeft Nanotechnologie te maken met een zeer gevarieerde toestroom, zoals: AT-ers, andere bc’s, buitenlandse studenten, HBO-instroom, waardoor de opleiding rekening heeft te houden met een zeer divers startniveau van studenten.


Ciano Aydin, opleidingsdirecteur PSTS:

-Ja, toepasbaar; onder voorwaarde dat je bepaalde problemen kunt oplossen binnen projectonderwijs.

-Bij PSTS is sprake van een zeer diverse toestroom van studenten, veel verschillende achtergronden en dus bagage. Juist het middel projectonderwijs stelt studenten in staat om van elkaar te leren/elkaar te versterken, om deze verschillen (‘deficiënties’) te kunnen overbruggen.

-Het Technolab, een eerstejaars vak, betreft in feite al projectonderwijs. Naast de projectvaardigheden betreft het gelijk een oriëntatie op het vakgebied waarin studenten ervaren of ze op de juiste plek zitten.


Discussie, overwegingen & vragen:

Verdieping versus verbreding (T-shape professional): moet masteronderwijs juist niet verdiepend zijn? Wat is een goede balans van verdieping en verbreding in de master?

Hoe uitdagend/motiverend is het voor studenten om 5 jaar lang dezelfde receptuur te volgen?

oOnze masterstudenten zijn niet per definitie ‘onze’ bachelor-studenten. Je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat je in de master met dezelfde populatie te maken hebt.

Voor het overwinnen van verschillen/deficiënties lijkt het projectonderwijs wel een mooi middel.

Het gevaar is dat het middel het doel wordt; modules moeten niet iets kunstmatigs krijgen doordat clustering van vakken moet.

Wat moeten afstudeerders eigenlijk kunnen? Wat vindt men (hoogleraren/het veld) eigenlijk belangrijke eigenschappen? Dit lijken vooral vaardigheden te zijn als: initiatief nemen/ zelfredzaamheid/ managementvdn (“zgn transferable skills”).

Hoe zit het met de 1- jarige masters? De discussie wordt in eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van de 2- jarige masters belicht. In het geval van 1-jarige masters is de ruimte nog beperkter om clusteronderwijs te vormen.

Wat het programma van Aalborg typeert is dat de studenten direct worden klaargestoomd voor de beroepspraktijk; zij zijn goed voorbereid op de ‘echte’ situatie.

Waarom zou je professionals anders opleiden dan de praktijk eigenlijk vraagt? Een echt/realistisch probleem terugredeneren tot de uiteindelijke kern dan pas gaan oplossen of ontwerpen.


Nieuwe stemmingsronde:


+

?

-

1) Is het modulair onderwijs (15 EC) toepasbaar op het masteronderwijs?

9

8

4

2) Is het projectonderwijs toepasbaar op het masteronderwijs?

17

4

0