See Workshop Verslagen

Multi Disciplinairy Design Projects, eerste ronde


Multi Disciplinary Design Projects, Multi Opportunity for Master Students

Workshopleiding: Rikus Eising, Nelleke van Adrichem en Charles de Leeuw (Thales)


1e ronde


Impressie door Jelmer Boter, Student en lid U-raad.

Met het nieuwe onderwijsmodel van de Universiteit Twente in aantocht staat multidisciplinair projectonderwijs in het middelpunt van de belangstelling. Dit is namelijk NOM/TOM in een notendop.


Multi Disciplinary Design Projects bieden een opdracht waarbij vele vakgebieden een rol (kunnen) spelen. Allereerst natuurlijk de technologische kennis om tot een oplossing te komen. Een oplossing moet echter ook succesvol toegepast kunnen worden en daarvoor zijn bedrijfskunde, economie en psychologie vaak onmisbaar. Personen met deze verschillende achtergronden moeten samenwerken en daar ligt het risico: het team moet evenwichtig zijn en de leden moeten elkaar (in meerdere opzichten) aanvoelen en aanvullen. Niet iedereen is even communicatief vaardig en dat kan de samenwerking frustreren. Daarnaast moet een team beschikken over de juiste expertise, maar moet het ook niet te groot zijn en dus moeten er afwegingen gemaakt worden wie je erbij neemt. Een andere valkuil is dat het in een project minder duidelijk is wat de leerdoelen zijn. Hoewel je al doende absoluut enorm veel leert, kan je dat niet altijd goed benoemen.

Het grote pluspunt is dat een dergelijk project een goede afspiegeling is van de werksituatie en daardoor de studenten goed voorbereid op de toekomst. Dit effect wordt versterkt door het toevoegen van een beperking op de beschikbare resources, zoals geld en externe kennis.


Bij het ontwerpen van een opdracht worden een aantal punten als belangrijk genoemd. De opdracht moet realistisch zijn, er moet in zekere zin een prestatie geleverd worden en het eindproduct moet 'tastbaar' zijn.


Een MDDP opzetten lijkt veel werk, maar tijdens deze workshop werden er binnen zeer korte tijd enkele concrete en aansprekende onderwerpen geopperd. 'Maak de campus duurzaam', 'Minimaliseer het aantal autokilometers in een stad' en 'Ontwerp een instapsysteem voor treinen, zodat de reizigers gelijk over de trein verdeeld worden' zijn hier enkele voorbeelden van.


MDDP’s lijken het onderwijs van de toekomst en dat predicaat lijkt terecht. Ze worden op steeds meer plekken succesvol en naar tevredenheid ingezet. Er zijn uiteraard ook uitdagingen, maar daarvoor zijn oplossingen voor handen.