See Workshop Verslagen

Master Talents-Change Leaders, tweede ronde


Master talents: Change Leaders in Research, Design and Management

Workshopleiding: Celeste Wilderom en Amaranta Karssiens (RAAK)


2e ronde


Impressies door Leonie Krab, Senior stafmedewerker S&B

Klein groepje, 4 deelnemers. Workshop gericht op leiderschapsontwikkeling voor toppers onder de masterstudenten (UT-breed) per O. Aan de hand van dit project zou de student "zichzelf minder in de weg moeten zitten" en wijsheid ontwikkelen rond leiderschap door zichzelf beter te leren kennen en beter om te kunnen gaan met eigen (al dan niet denkbeeldige) beperkingen. Volgens RAAK-consultant is een combinatie van oosterse filosofie en westerse psychologie gewenst. De terechte vraag was wel in hoeverre dit specifieke concept geschikt is voor masterstudenten.

Interessant binnen de brede honours-discussie aan de UT: Honours Programme en Excellence Stream en ATLAS in de Bachelor, dit project wellicht in de Master. Relevant voor doorlopende excellentietrajecten (ook na Master richting PhD, PDEng of 3e O) en in het kader van de prestatieafspraken met OCW. 

Wat ik meeneem voor mijn eigen werk: los van dit specifieke project lopen we in de Master achter met honourstrajecten (ook vertraagd doordat we subsidie Siriusprogramma misliepen). Dit voorbeeld zou gaan om een project voor 20 studenten. Dat betekent dat een grote groep topstudenten zo’n aanbod niet kan volgen. Het lijkt goed op te schalen. Je zou toch willen dat we onder meer onze excellente studenten uit de Bachelors deels kunnen behouden en ze dan wederom iets bijzonders moeten aanbieden in de Master. Daarnaast mogelijkheid om zo'n traject te koppelen aan iets dat de student toch al doet naast zijn studie (bijv. werk in familiebedrijf oid), waardoor het hem minder tijd kost terwijl hij net zo veel kan leren. Maatwerk dus.