See Workshop Verslagen

Master Talents-Change Leaders, eerste ronde


Honours Course Master Talents, Change Leaders


Workshopleiding: Celeste Wilderom en Amaranta Karssiens (RAAK-consultancy)


1e ronde.


Zie slides Amaranta Karssiens


Verslag door Mirjam Bult, programmaregisseur Onderwijsvernieuwingen


Over honoursprogramma leiderschap voor masterstudenten

Onverwachte resultaten produceren door mens van binnen te adresseren en te prikkelen: met welke projecten, processen en programma’s kan dat?

Doelstelling van dit leiderschapsprogramma (framing):

Alle deelnemers doen iets (studenten in verenigingen, managers in business, …). Dat iets brengen ze in als hun eigen project in het programma (deelnemers UT excellentieprogramma zouden als groep high tech human touch en 3 O’s moeten representeren).

Deelnemers werken met gedragsaspecten van leiderschap:

1Commitment – hoe ga ik dat aan? Kiezen voor iets en er niet aan gehecht zijn!

2Verantwoordelijkheid- waar ben ik oorzaak van?

3In communicatie zijn – hoe bouw ik relatie op?

4Integriteit – je woord kunnen zijn, je toezegging gestand doen


Deelnemers leren coaching aannemen en geven.


Leren kijken zonder oordelen en doen (ervaren en onderzoeken). Verwerven wijsheid over jezelf, hoe je in een groep bent en hoe je met groep iets voor elkaar kunt krijgen. Cognitie maar vooral verwerven van wijsheid.


Visie op leiderschap: lerende organisaties, gebaseerd op waarden, leiderschap is een manier van zijn.

IJsberg boven water: inhoud en procedures, ijsberg onder water: proces en waarden (mindset). Vraag van het programma is de mindset te onderzoeken.

Om aan te geven hoe lastig het bekijken van je zijn is:

-op de vraag: "tell me, what is the color of the water you are swimming in?”, the fish may well answer: water? What is water?”

-blindspot (Scharmer 2009)

-Je kunt je eigen geur niet ruiken


Hoe raak je je blind spot?

-Door in de realiteit iets te doen

-Voortgang daarvan regelmatig beschouwen middels coaching – bijdrage aan al dan niet voortgang

-Inzicht in gedragspatronen en manier van zijn

Workshop

Oefeningen om emoties (one’s belief system) te bekijken en te onderzoeken

Beschrijf hoe je moeilijke boodschappen ontvangt en hoe moeilijke boodschappen van jou worden ontvangen.

Steeds persoonlijke situatie voor ogen nemen om te ervaren en te begrijpen.

Manieren van zijn worden zichtbaar in “Ja maar … “- conversaties : die neem je mee en blijven aan je kleven, kost veel energie als je er in verstrikt raakt, vechtgesprekken, spreekvrijheid is beperkt, ze herhalen zich. Deze gesprekken gaan (onbewust) over macht en gelijk krijgen. En kennen ook een stille vorm (lichaamstaal, negeren). Doen we allemaal dagelijks. Er zijn zaken die voor taal al geselecteerd hebben of je de interactie met mensen aan kunt of wilt gaan. Soms kom je terecht in gesprekken, waar je in verzeild raakt, die je energie kosten, die zich herhalen. Je voelt je niet verbonden, leeg.


Je stapt de wereld in met een patroon van zijn. Met daarbinnen je eigen regels voor succes, en je eigen regels voor falen = je footprint (one’s belief system).

De drivers achter een ‘ja maar gesprek’ zijn succesformule (lichte kant) en stopformule (donkere kant) . Lichte kant toon je aan de wereld, donkere kant niet. Dat is een spel zonder einde. Wat aan staat is niet wat je laat zien.

Wat is je talent? Is je succcesformule verbonden met een stopregel? Zo ja: doorknippen van deze verbinding maakt het talent 100% beschikbaar voor iedereen en ben je MOGELIJKHEID. Je talent zijn kost dan geen energie en je handelt vanuit verbondenheid, in relatie zijn.

Aandachtspunten van deelnemers

Culturele verschillen binnen deelnemersgroep aan programma. Hoe adresseren we dat bij internationale instroom in honoursprogramma. Is dit concept geschikt voor deze multiculturele samenstelling?

Kan, want deze leiderschapsconcepten gaan over omgaan met verschil. Aanwezigheid van verschil (verschillende nationaliteiten) in de groep helpt het accepteren van ieders uniciteit in de groep. Iedereen leert eigenheid, verschil, accepteren, er niet bang van te worden en ervaart het waardevolle ervan.

Coaching door deelnemers eerdere leergangen kan ontstaan. En waardoor een eigen community ontstaat.

Mogelijk koppeling te maken met bachelor?S Combineren met ATLAS in het kader van de prestatie afspraken?

Student Union - behoefte aan leiderschapstrainingen bij studenten. Belangstelling onder studenten is groot. Wanneer is student toe aan zelfreflectie?