See Pecha Kucha Presentaties

(Studie) Loopbaanbegeleiding de Nieuwste Mode of een Weg naar Succes?

Drs. Hemo Jorna
Studentdecaan Universiteit Twente

‘(Studie) Loopbaanbegeleiding de nieuwste mode of een weg naar succes?’

Studie loopbaanbegeleiding, wat verstaan we eronder en op welke wijze kan het bijdragen aan de doelen van het Twents Onderwijsmodel?

Welke vaardigheden heeft een student nodig binnen het TOM en op welke wijze kan goede studieloopbaanbegeleiding hieraan bijdragen? Hoe zorgen we ervoor dat de studenten die niet op de juiste opleiding starten, snel(ler) worden gesignaleerd en snel(ler) worden geholpen om op een passende plek terecht te komen? Op welke wijze kan studieloopbaanbegeleiding bijdragen aan het ontdekken van de eigen talenten van studenten, coachen in hun keuzeproces voor een vervolgtraject (BaMa) of de overstap naar de arbeidsmarkt (Ma)?

Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding bij alle opleidingen op hetzelfde niveau is en de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen optimaal?

Op welke wijze zorgen we ervoor dat de informatie die studieloopbaanbegeleiders krijgen uit het monitoren van (groepen) studenten niet weglekt maar bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs?

Kortom: Op welke wijze kan studieloopbaanbegeleiding bijdragen aan de weg naar succes?

Hemo Jorna is werkzaam als studentendecaan en loopbaanbegeleider bij de afdeling studentebegeleiding en van daaruit samen met Marieke Hofman en Helma Vlas betrokken bij het Project Studieloopbaanbegeleiding in de NOM.


jorna.jpg Drs Hemo Jorna