See Verslagen workshops

Verslag ‘Selecteren & Matchen’

Notulen onderwijsdag: Workshop ‘Selecteren & Matchen’


Inleiding, sheets door Hans van den Berg (Onderwijskundige Dienst)


Selecteren versus matchen

Willen we überhaupt selecteren? Willen we mensen weigeren/niet toelaten? (buiten University College)

Wanneer vind er goede matching plaats tussen student en studie?


Veerman pleit voor profilering, realiseren van meer mensen met een hogeronderwijs-diploma. Veel studenten die nu universitair onderwijs volgen, zouden veel beter op het hbo zouden passen. Wij kiezen ervoor om een researchuniversiteit te zijn, waarbij wij veel vragen van studenten.

Veerman geeft aan dat er wellicht minder studenten moeten worden aan genomen, maar dat willen wij als UT niet!


Er moet een duidelijk verschil en een duidelijke scheiding blijven tussen bèta- en gamma-opleidingen.


Een capaciteitsrestrictie is vaak de basis voor je bekostiging. Als er meer aanmeldingen zijn dan de UT capaciteit heeft, dan volgt er een selectie.


Matching of selectie m.b.t. studiesucces:

Er zijn altijd veel studenten die zich niet in de studiekeuze verdiepen, maar op het laatste moment beslissen om te gaan studeren. Deze studenten staan vaak niet sterk in de schoenen; zij hebben vaak ook niet het doorzettingsvermogen om de beslissing te maken om te stoppen.

Selectiegesprek kan helpen om de echt geïnteresseerde studenten er uit vissen.


Bespreking workshop


Voordelen selectie:

Kwaliteit en reputatie/sfeer/mentaliteit van de opleiding gaan er vaak op vooruit.

Minder uitval tijdens studie.

De opleiding kan de mix bepalen van de studie/ van het team.

Na een jaar kan je nog een bindend studieadvies geven


Nadelen:

Selectie kan afschrikwekkend zijn, kan veel onzekerheid geven, vooral bij meisjes.

Verborgen talent wegselecteren is mogelijk, omdat je verkeerde selectiepijlers gebruikt


Adviezen:

Studenten in het eerste jaar laten wennen aan de studie en wat studeren voor ze betekent. Wel veel en intensieve begeleiding. Nadeel hiervan is dat studenten kunnen blijven hangen gaat ten koste van kwaliteit.

Selectie zou genuanceerder kunnen: niet alleen 8+ en bijna iedereen aannemen.


Voorlichting versus intake


Voorlichting: verschillen uitleggen tussen verschillende studies

Intake: juist de potentiële studenten voor wie de intake het meest relevant is, melden zich te laat aan.

Wellicht is het beter om tijdens de studie te matchen.


Integraalbeeld van alle studies voorlichtingsdagen zou op dit punt wellicht wel anders kunnen.