See Verslagen workshops

Verslag Ontwerpsessie Bachelor Gedragswetenschappen

Ontwerpsessie Bachelor Gedragswetenschappen
 
Met een opkomst van ongeveer 30 mensen was dit een prettig volle sessie. Van de drie bloedgroepen (Psychologie, Communicatiewetenschap en Onderwijskunde) was de laatste oververtegenwoordigd in vergelijking met de twee grotere opleidingen. De plenaire introductie was goed gevallen, zonder dat de ogen gesloten werden voor de “groteske inspanningen die gepleegd moeten worden om de concrete uitwerking van deze visie gestalte te geven.” Verschillende onderwijskundigen boden aan hun expertise te willen delen tijdens het begeleiden van dit traject.
 
Los van het voortgaande debat dat elders gevoerd wordt over mogelijke samenwerkingsvormen tussen de opleidingen binnen GW werd tijdens de sessie geconstateerd dat er een aantal doelen in de opleidingen zitten waarin meer gezamenlijk kan worden opgetrokken dan nu het geval is. Aan de ene kant zagen de deelnemers mogelijkheden voor gezamenlijke vakken die de basis bieden voor opleidingsspecifieke projecten. Aan de andere kant leek het een leuk experiment om het project gezamenlijk te doen en de disciplinespecifieke inbreng in die projecten in aparte vakken te laten terugkomen.
 
Het was een prettig en levendig gesprek dat door de deelnemers als een interessante start werd gezien van een spannend verandertraject.