Verslagen workshops

Verslag Ontwerpsessie Technology 1

Onderwijsdag OT1


Wat moet er echt terug komen in de nieuwe opleiding en wat voor kansen zie je hierin?

Logisch redeneren & structureren: belangrijk voor alle studenten.

Systematisch analyseren & functioneel ontwerpen/modelleren: ontwerpvaardigheid

programmeervaardigheden

Domeinspecifiek

Basiskennis CiT: water, verkeer en bouw. Deze peilers zijn belangrijk om te behouden en passen waarschijnlijk wel in 45 EC

Basisvaardigheden, voor Electrotechniek past dit waarschijnlijk ook in 45 EC,.

Projectomgeving

Projecten kost veel manuren (meer dan regulier/ouderwets onderwijs? Dat is de vraag; wel ander soort uren; docenten ervaren 2 uur (verspreid) projectgroepen begeleiden mogelijk wel als meer belastend dan 2 uur afgebakend hoor- of werkcollege geven)

Geef vragen, niet informatie; daarna informatie in hoorcollege. à problembased learning

In contact komen met studenten van andere studies


Algemeen

Het moet bewerkstelligen dat studenten ook kunnen doorstromen.

Niet te groot, minder studenten, we moeten geen massa-universiteit worden.

Terugkoppeling curriculum opdracht

Vragen: waarom wil de UT breed beginnen?

Kiezen de studenten de UT omdat ze interesse hebben in de Major of willen ze breed beginnen?

Keuze major moet bevestigd kunnen worden door vakken in het niet specifieke deel

Multidisciplinair project

Geen gemeenschappelijke basis ten koste van alles. Bij niet disciplinespecifieke vakken worden studenten waarschijnlijk niet aangesproken omdat ze gekozen hebben voor een bepaalde studie.

Wanneer ga je verdiepen en verbreden?

oMultidisciplinair project heeft niet zoveel zin als studenten aan het begin die disciplines nog niet hebben.

oIs eerst verdiepen en daarna verbreden, door veel verbreding