Verslagen workshops

Verslag BOZ 2.0

BOZ 2.0
Workshop gericht op vragen oproepen en discussie.

Wanneer de eindbeoordeling van modules op vrijdag plaatsvindt ontstaan er problemen met beschikbare ruimtes en docenten.

-Hoe gaan we de portfolio’s ondersteunen?

-Tutors die ondersteunen?

-Projectgestuurd onderwijs moet onderzocht worden

Idee is nu om 4 standaardsjablonen te maken voor de modulen.
Dit heeft niet de voorkeur van de aanwezigen bij de workshop, biedt namelijk geen uitdaging voor de studenten. Vaste sjabloon zorgt dat je niet altijd de (als docent) gewenste onderwijs methode kunt toepassen. Kunnen docenten dit accepteren?
Dit zou alleen kunnen als 1 sjabloon een ‘zandbak’ is, een vrije sjabloon dus.

Eerst moeten de practica ingeroosterd worden omdat zij specifieke eisen hebben voor de ruimte. Lastig om creatief onderwijs te accomoderen daarom eerst de moelijke dingen inroosteren.

Niet iedereen zal hetzelfde rooster hebben door projectmatig onderwijs.

Waarom een ander rooster (jaarindeling) bij University College?
Wat is er anders aan het nieuwe model?

Wat voor toetsproject komt er?
Complexiteit in de module, moet tussentijds toetsen? Wanneer haal je EC? 0 of 15 of tussen in? Krijg je EC’s per vak? Of weegt het resultaat van de modules mee als ingangseis? Is het tentamen op het eind? Is er een minimale instroom?

Niet alleen cijfer, kan ook ja/nee? Is er gelegenheid tot reparatie? Of lig je dan de module uit?

Uitgangspunt is intensieve begeleiding. Hoe organiseer je reparatiemogelijkheid?
Assessment over wat je nog bij moet spijkeren? Maar houd je voortgang bij?

Het is lastig met ingangseisen teveel druk kan niet direct op voorgaande modulen aangesloten worden, omdat er dan te weinig tijd en teveel druk is om na te kijken.
Moet je wel ingangseisen hebben als je vrij onderwijs hebt?

Probleem als je geen ingangseisen hebt bij projecten, dat er dan geen gelijke kennis is binnen de groep. Dit vertraagt het groepsproces, en dus zouden die mensen nog niet toegelaten mogen worden.
Ingangseisen voor maar ook tijdens de major?

Is een flexibel systeem nodig niet uniform. Organisatie is ook flexibel.
Is er op dit moment centrale ondersteuning?
De student is ‘klant’ bij meerdere opleiding. Zijn er dan ook niet meerdere regels?
Wie is er verantwoordelijk, het ‘huis’of het einde (afstuderen)? Zelfde module, verschillende eisen uit verschillende opleidingsprogramma’s?
Er zal dan centraal en decentraal geroosterd moeten worden.
Misschien moet er gemeenschappelijk gebruik gemaakt worden van de ruime gemeenschappelijk organiseren en administreren.

Is er bij de UT al ervaring met timeslots? Dit werkt in Utrecht goed. Opleiding per timeslot.
Het wringt wel af en toe met onderwijs (docenten) maar het geeft wel houvast voor de roostermakers.

Ruimte creeeren door verschillende modules eerder of later te laten beginnen, niet tegelijk dus.Dit is wel nadelig wanneer de student over wil stappen van de ene module naar de andere. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van timeslots, dit kan lastig zijn voor docenten.

Lopen alle kwartielen synchroon?
TG gaat overal doorheen, ambitie van de University College is uitwisseling. Dan moet het wel overeen komen met andere instellingen?

Misschien gebruik van jaarzalen? Misschien goed om onderzoek te doen naar het verschil in succes van het wel en niet gebruik maken van jaarzalen.

Is de UT zich bewust van de risico’s? Er is heel veel regie nodig. Zoals onderwijs ondersteuning, standaardisering, route 14. De combinatie van het tactische middenkader is nog zonder regie.