See Archive

Welkom bij onderwijsdag 2011

Welkom bij de onderwijsdag 2011

DE TOEKOMST VAN HET UT-ONDERWIJS


Ca 300 medewerkers en studenten bezochten vrijdag 8 april de Onderwijsdag 2011. Na een korte inleidende animatiefilm, waarin het denken over onderwijs van Sir Ken Robinson uiteen wordt gezet, presenteerde Ed Brinksma zijn visie op het onderwijs van de toekomst.

Het filmpje van Sir Ken Robinson wat te zien was op de onderwijsdag 2011 kan ook hier bekeken worden.Hoe gaan we experts opleiden die de diepte in kunnen, maar ook de samenhang in een groter gebied kunnen overzien? Die de theorie beheersen, en haar met creativiteit en context kunnen mengen. Die kunnen onderzoeken, ontwerpen en organiseren. ‘T-shaped professionals’ noemen we ze, in goed Nederlands; mensen die breedte en diepte kunnen combineren. Een nieuwe vorm van ‘Bildung’ zouden we het ook kunnen noemen, met verwijzing naar Alexander von Humboldt, de vader van de moderne universiteit.

Een aantal van die vaardigheden kun je alleen leren door goed diep op een bepaald onderwerp in te gaan. Deze disciplinaire diepte heeft volgens Brinksma ook wel degelijk waarde op zich. Maar het idee dat een curriculum enkel als doel heeft disciplinaire diepte te bereiken, moeten we verlaten. Ook omdat we zien dat aankomende studenten het steeds minder vaak een aantrekkelijke optie vinden.

In meer dan 15 workshops is vervolgens gesproken over hoe deze nieuwe opleidingen ontworpen kunnen worden en welke onderwijsmethodieken daarbij ingezet kunnen worden. De discussies leverden veel bruikbare inzichten op voor de verdere aanscherping van het voorgestelde model.

Robbert Dijkgraaf complimenteerde de UT in het slotdebat met de discussie die we voeren en het feit dat er zoveel mensen aan de discussie mee doen. Er is ook breder steun voor de gedachte dat we ons onderwijs anders in kunnen en moeten richten. Veel van de aanwezigen lieten echter ook weten dat we geen overhaaste stappen moeten nemen en de effecten van eventuele nieuwe indelingen goed moeten onderzoeken.

Op deze site vind je de presentaties die zijn gegeven en verslagen van de discussies in de workshops. Mocht je naar aanleiding van de onderwijsdag nog suggesties of opmerkingen hebben, mail ze dan naar onderwijsdag@utwente.nl