CTD

CTD


Wil je onderstaande vragen beantwoorden? Met jouw antwoorden kunnen wij de training evalueren en eventueel bijstellen. Omcirkel het getal dat jouw mening het dichtst benadert.

Name
contents
qualities trainer
Organisation
Other / general remarks:
Thank you

Thank you for completing this evaluation form.