Organisatie

Onderwijskwaliteit en evaluatie

Onderwijskwaliteit en evaluatie

We willen graag weten wat studenten vinden van de inhoud van de vakken, de wijze waarop deze vakken gegeven worden en de plaats ervan in het curriculum. Om systematisch op de hoogte te blijven van de meningen van de studenten is bij ST een gestructureerd evaluatiesysteem ingevoerd met als belangrijk onderdeel de OKC-ST. In deze commissie zitten zowel studenten als docenten. De OKC-ST is verantwoordelijk voor de vak- en semesterevaluatie in 1e t/m 3e jaar en de vak- en trackevaluatie in de master. Elk kwartiel worden vakken geëvalueerd, meestal m.b.v. een online vragenlijst. De OKC-ST bepaalt welke vakken. Daarnaast houden 2 studentleden uit de OKC-ST ná elk kwartiel een evaluatiegesprek met een vast panel van studenten, waar deels vakken de revue passeren maar vooral het kwartiel als geheel onder de loep wordt genomen. Het verslag van deze evaluatiegesprekken wordt ter commentaar voorgelegd aan de betrokken docenten. Deze werkwijze staat uitgebreid beschreven in het kwaliteitshandboek van ST.

Op basis van vakevaluaties, panelgesprek en commentaren van docenten en de ‘cijfers’ (slaagpercentages) maakt de OKC-ST per semester een evaluatierapport, voorzien van aanbevelingen ter verbetering. Zodra een rapport klaar is wordt het beschikbaar gesteld voor studenten, aangeboden aan de opleidingsdirecteur, onderwijscoördinator en naar de opleidingscommissie (OLC-ST) gestuurd. De OLC-ST bespreekt de rapporten incl. aanbevelingen en adviseert daarover aan de opleidingsdirecteur. De OKC-ST vergelijkt de uitkomsten met de aanbevelingen en de afgesproken maatregelen uit het voorafgaande jaar.

Werk allemaal mee!

Help mee door enquêtes over vakken serieus in te vullen. Zorg dat je reageert op verzoeken om mee te doen aan een vast panel van 1e, 2e of 3e jaars. Per panel zijn ca. 10 studenten nodig. Eén keer per kwartiel – terwijl er voor jou een lunch is klaargezet - kan je vertellen hoe het afgelopen kwartiel ging. Er zijn ook andere manieren om je mening te laten horen: individueel of als groep een docent aanspreken, bestuur studievereniging aanspreken, praten met je mentor, de studieadviseur, de onderwijscoördinator, de opleidingsdirecteur of contact opnemen met een van de leden van de OKC-ST.

Leden Onderwijskwaliteitscommissie

Voorzitter

Voorzitter
Henk van den Hengel
Voorzitter

Studieadviseur

Docenten
Marijke Stehouwer
Docent

Studenten

Studenten
Noor van de Beek
Student
Studenten
Studenten
Evelien Kamphuis
Student
Studenten
Studenten
Constantijn Rip
Student