Organisatie

Opleidingscommissie ST

De Opleidingscommissie TNW-ST (OLC-ST) is een bij de wet (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)) vastgelegd orgaan. De OLC-ST is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma's, roosters en vakevaluaties.

Zowel studenten als docenten van verschillende vakgroepen maken deel uit van de OLC-ST. Als adviesorgaan functioneert de OLC-ST vooral als discussieplatform voor de toekomst van het ST-onderwijs.

vergaderstukken en vergaderschema
Huishoudelijk Reglement
Links
Contact