See Transition regulations

Overgangsregels B3 vakken (cohorten t/m 2012)

Overgangsregels Scheikundige Technologie, B3-vakken

(cohorten t/m 2013)


Hertentamens van de derdejaarsvakken zijn nog aangeboden in collegejaar 2015-2016. Studenten die na dit jaar nog vakken uit hun derdejaars-programma open hebben staan, moeten in overleg met de studieadviseur een aangepast studieprogramma samenstellen, waarin de nog niet behaalde vakken worden vervangen door andere vakken (in de meeste gevallen modules of module-onderdelen). Het aangepaste studieprogramma moet vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie ST.


Vaknaam

Vakcode

In overleg te vervangen door

Scheidingsmethoden (incl practicum)

19138506

Inl. scheidingstechn. (onderdeel van ST M8)

Voortgezette Materiaalkunde

19135540

Advanced Materials (onderdeel van AT M6) of

Voorgezette materiaalkunde (onderdeel ST M8b)

Chemie en Technologie van Organische Materialen

19135539

Chem. & Techn. of organic materials (onderdeel AT M6) of Chemie en technologie van organische materialen (onderdeel ST M8b)

Duurzame Procestechnologie

19131513

Project duurzame industriele chemie (ST M5)

Process Equipment Design

19375003

Kan nog steeds worden gevolgd, code: 201300155

Chem. & Techn. van anorganische materialen

19133531

Chem. & Techn. of inorganic materials (onderdeel AT M6) of Chem. en techn. van anorganische materialen (onderdeel ST M8b)

Bacheloropdracht

19139925

Nieuwe code: 201500466 (ST M12)