derde poging procedure


De meesten van jullie zijn op de hoogte van de derde kans procedure. In het kort komt het hier op neer:

-Je hebt voor ieder tentamen twee kansen

-Heb je na twee kansen nog geen voldoende resultaat, en wil je het tentamen herkansen? Dan moet je voor ieder volgend tentamen de ‘derde kans procedure’ doorlopen

-Je kunt hiervoor het formulier gebruiken dat op de site bij ‘formulieren’ staat.

-Je maakt een afspraak bij de docent om je meest recente tentamen in te zien (doe dit z.s.m. nadat het resultaat bekend is gemaakt!), je bepaalt samen met de docent verbeterpunten en schrijft deze op, de docent ondertekent je formulier.

-Je gaat langs bij/maakt een afspraak met de studieadviseur om het ‘planning’ onderdeel van het formulier te laten zien en eventueel toe te lichten. Je vult hier in welke vakken je in het kwartiel in kwestie van plan bent te doen. Als de planning akkoord is ondertekent ook de studieadviseur je formulier.

-Je gooit het formulier in de brievenbus van S&OA TNW (bij HR Z204), daar bekijkt de secretaris van de examencommissie in ieder geval 1 keer per week alle aanvragen. Als je aanvraag voldoet aan de eisen wordt je aanvraag voor een derde poging goedgekeurd.

-Deze hele procedure moet worden afgerond voordat de tentameninschrijving sluit.En misschien ten overvloede: als je niet bent ingeschreven voor een tentamen, heb je geen recht om deel te nemen en doe je dat toch dan zal je tentamen niet worden nagekeken en geen resultaat worden geregistreerd.


Heb je vragen over deze procedure neem dan contact op met de studieadviseur.