“Studenten van de cohorten 2007/2008 en ouder krijgen in het studiejaar 2008/2009 nog de mogelijkheid de vakken Calculus I en Calculus II af te ronden met tentamens die gebaseerd zijn op de tentamenstof van het 2007/2008. De tentamens nieuwe en oude stijl zullen gelijktijdig worden afgenomen.”