See Overgangsregels (oud)

Overgangsregeling curriculumherziening ITC en Kinetiek&Katalyse 2011-2012

Overgangsregeling curriculumherziening collegejaar 2011/2012 Bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Wijziging


De curriculumherziening betreft het 2e semester van het 2e jaar van de bacheloropleiding ST:

uitbreiding van het vak Kinetiek & Katalyse (kw 3) van 4 naar 5 EC

in combinatie met een

beperking van het vak Industriële Toegepaste Chemie (kw 4) van 4 naar 3 EC.

De wijziging gaat het komen cursusjaar 2011-2012 in.

Kin& kat concentreert zich vooral op de heterogene katalyse. Het voorstel is om het industriële katalyse deel van ITC over te brengen naar Kin&Kat, omdat het hier beter op zijn plek is. Binnen het vak Kin&Kat zal tevens een heroriëntatie plaatsvinden waarbij er naast de heterogene katalyse ook aandacht zal worden besteed aan homogene katalyse en biokatalyse. De verdere verdieping in de heterogene katalyse komt nu in de vorm van een mastervak Advanced Catalysis.


ITC bespreekt de grootschalige industriële organische processen, in beperkte mate de anorganische processen en besteedt uitgebreid aandacht aan de industriële katalyse. Het tentamen bestaat voor 60% uit organische en voor 40% uit anorganische/katalytische opgaven. Het beperkte anorganische deel in ITC komt na deze herziening te vervallen.


Overgangsregeling

De examencommissie ST heeft de volgende overgangsregeling vastgesteld:


Voor studenten van het cohort 2009 en eerder, die ITC (4EC) en/of Kin&Kat (4EC) nog niet hebben afgerond, zal in het collegejaar 2011/2012 nog twee keer de mogelijkheid worden geboden om het vak met een tentamen ‘oude stijl’ af te ronden.
De eerste herkansingen zullen voor ITC en Kin &Kat resp. plaats vinden in de tentamenperioden van het derde en vierde kwartiel.

Studenten die door de combinatie van de vakken Kin&Kat (4EC) en ITC (3EC), 1 EC tekort komen, mogen dit tekort aanvullen door hun B-opdracht te verlengen met 1 EC tot 16EC.


Studenten van het cohort 2010 en later volgen ITC en Kin&Kat in de nieuwe stijl variant
Louis Winnubst, Secretaris Examencommissie ST

Bijlage 1


B2 fase, curriculum 2010-2011


Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Evenwichten

5 EC

Wessling, Nijmeijer

Evenwichten II

3 EC, Bouwmeester, Gardeniers

Kinetiek & katalyse

4 EC, Lefferts

Industriële Toegepaste Chemie

4 EC, Verboom

Analytische Chemie

2 EC, Gardeniers

Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering

6 EC

Verboom

Fysica van Atomen en Moleculen

4 EC, Van der Hoef

Organische Chemie

4 EC, Scharp

Fysische Transportverschijnselen

6 EC (incl. practicum)

Van Sint Annaland

Toeg. Mol. Spectroscopie

3 EC, Velders

Inl. Fysische Transportverschijnselen

4 EC, Van der Hoef

Project Chemische Technologie

7 EC, Van der Ham

Anorganische Chemie

3 EC, WinnubstNumerieke algoritmen en modelleren

154028, 5 EC, Van Damme & ZwierB2 fase, curriculum 2011/2012


Kwartiel 1

Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Evenwichten

(19134015)

5 EC

Nijmeijer

Evenwichten II

(19135001), 3 EC,

Bouwmeester, Gardeniers

Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering

(19139901), 6 EC

Verboom

Analytische Chemie

(19136002), 2 EC, Gardeniers

Fysische Transportverschijnselen

(19137020), 6 EC (incl. practicum)

Brilman

Fysica van Atomen en Moleculen (19134020)

4 EC, Van der Hoef

Organische Chemie

(19132001)

4 EC, Cornelissen

Project Chemische Technologie

(19137502), 7 EC, Van der Ham

Toeg. Mol. Spectroscopie

(19136025), 3 EC, Velders

Inl. Fysische Transportverschijnselen

(19137009)

4 EC, Van der Hoef

Industriële Toegepaste Chemie (19132003)

3 EC, Verboom


Kinetiek & katalyse

(19134506)

5 EC, Lefferts, Seshan

Anorganische Chemie

(19133001), 3 EC, Bouwmeester/Winnubst


Numerieke algoritmen en modelleren

(19154028), 5 EC, Zwier