Overgangsregels (oud)

Overgangsregeling eerstejaarsvakken pre-TOM (vanaf sept. 2013)

Overgangsregelingen Bachelor ST 2013/2014


Herkansingsmogelijkheden in collegejaar 2013/2014 voor B1 vakken


201000176 Calculus I

Tentamenmogelijkheid in week 9 of 10 kwartiel 1A en 1B (zie toetsrooster). In kwartiel 1A is er wekelijks een bijeenkomst gepland voor het kunnen stellen van vragen. Deze zogenaamde LbnL (Last but not least) colleges vinden plaats op de maandagavond van 18.15u – 20.00u, week 1 t/m 8 van elk kwartiel. LbnL colleges zijn colleges waar onder begeleiding vraagstukken worden gemaakt, eventueel stukjes theorie worden toegelicht en oefententamens worden behandeld. Hierbij zal de werkindeling zoals gebruikt in het studiejaar 2012-2013 worden gevolgd. Deelname aan deze LbnL-colleges is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden.

Informatie voor studenten over tijden en locatie zal begin juli op de Blackboardsite van het betreffende vak geplaatst worden. Hier wordt de Blackboardsite van het studiejaar 2012-2013 bedoeld. Er worden geen nieuwe Blackboardsites geopend. Mocht een student niet ingeschreven staan bij de Blackboardsite dan kan hij bij blackboard@ewi.utwente.nl een verzoek indienen om ingeschreven te worden. Vermeld in dit verzoek naam, studentnummer, vak plus cursuscode.

Men hoeft zich niet aan te melden voor de LbnL-colleges.

191510230 Calculus II

Tentamenmogelijkheid in week 9, 10 of 11 van kwartiel 2A en 2B (zie toetsrooster). In kwartiel 2A is er wekelijks een bijeenkomst gepland voor het kunnen stellen van vragen. Deze zogenaamde LbnL (Last but not least) colleges vinden plaats op de maandagavond van 18.15u – 20.00u, week 1 t/m 8 van elk kwartiel. LbnL colleges zijn colleges waar onder begeleiding vraagstukken worden gemaakt, eventueel stukjes theorie worden toegelicht en oefententamens worden behandeld. Hierbij zal de werkindeling zoals gebruikt in het studiejaar 2012-2013 worden gevolgd. Deelname aan deze LbnL-colleges is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden.

Informatie voor studenten over tijden en locatie zal begin juli op de Blackboardsite van het betreffende vak geplaatst worden. Hier wordt de Blackboardsite van het studiejaar 2012-2013 bedoeld. Er worden geen nieuwe Blackboardsites geopend. Mocht een student niet ingeschreven staan bij de Blackboardsite dan kan hij bij blackboard@ewi.utwente.nl een verzoek indienen om ingeschreven te worden. Vermeld in dit verzoek naam, studentnummer, vak plus cursuscode.

Men hoeft zich niet aan te melden voor de LbnL-colleges

201000181 Lineaire Algebra

Tentamenmogelijkheid in week 9 of 10 kwartiel 1B en 2A (zie toetsrooster). In kwartiel 1B is er wekelijks een bijeenkomst gepland voor het kunnen stellen van vragen. Deze zogenaamde LbnL (Last but not least) colleges vinden plaats op de maandagavond van 18.15u – 20.00u, week 1 t/m 8 van elk kwartiel. LbnL colleges zijn colleges waar onder begeleiding vraagstukken worden gemaakt, eventueel stukjes theorie worden toegelicht en oefententamens worden behandeld. Hierbij zal de werkindeling zoals gebruikt in het studiejaar 2012-2013 worden gevolgd. Deelname aan deze LbnL-colleges is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden.

Informatie voor studenten over tijden en locatie zal begin juli op de Blackboardsite van het betreffende vak geplaatst worden. Hier wordt de Blackboardsite van het studiejaar 2012-2013 bedoeld. Er worden geen nieuwe Blackboardsites geopend. Mocht een student niet ingeschreven staan bij de Blackboardsite dan kan hij bij blackboard@ewi.utwente.nl een verzoek indienen om ingeschreven te worden. Vermeld in dit verzoek naam, studentnummer, vak plus cursuscode.

Men hoeft zich niet aan te melden voor de LbnL-colleges

191403011 Energie en entropie

Tentamenmogelijkheid in kwartiel 1B. Zie het toetsrooster. Indien het vak niet behaald wordt, kan

contact opgenomen worden met de studieadviseur voor vervolgmogelijkheden. De Blackboard site

van collegejaar 2012/2013 kan gebruikt worden voor de inhoud van het vak. Studenten die nog graag

college willen volgen kunnen de colleges rond thermodynamica uit de module in het tweede kwartiel

van de B1 bijwonen. (Studenten kunnen niet meedoen met tussentoetsen van deze module).


191300041 Structuur en Reactiviteit

Tentamenmogelijkheid in kwartiel 1B . Zie toetsrooster. Indien het vak niet behaald wordt, kan

contact opgenomen worden met de studieadviseur voor vervolgmogelijkheden. De Blackboard site

van collegejaar 2012/2013 kan gebruikt worden voor de inhoud van het vak.

In overleg met de docenten zal een vragenuur voor het vak worden ingepland. Studenten die graag colleges over het onderwerp willen volgen kunnen voor het anorganisch deel meedoen aan de colleges in het eerste deel van de eerste module, het organisch deel zit deels in de tweede en deels in de vierde module. Neem voor meer informatie contact op met de docenten (Pascal Jonkheijm en Louis Winnubst).


191300080 Inleiding Materiaalkunde

Tentamenmogelijkheid in kwartiel 2A, ook het project kan worden herkanst in kwartiel 2A. Indien je dit vak nog niet hebt afgerond, neem dan ruim vóór aanvang van kwartiel 2A contact op met de docent van het vak (André ten Elshof) om afspraken te maken.

De Blackboard site van collegejaar 2012/2013 kan gebruikt worden voor de inhoud van het vak.


191375141 Procestechnologie

Tentamenmogelijkheid in kwartiel 2B en de zomer, zie toetsrooster. Indien het vak niet

behaald wordt, kan contact opgenomen worden met de studieadviseur voor vervolgmogelijkheden. De

Blackboard site van collegejaar 2012/2013 kan gebruikt worden voor de inhoud van het vak.

Studenten die nog graag college willen volgen kunnen bij de opleiding AT de colleges van het tweedejaars keuzevak Production Technology (Engelstalig) bijwonen in kwartiel 1B.


Experimenteren 1 en 2

Neem contact op met de studieadviseur


Projecten

Neem contact op met de studieadviseur